Szöveg nagyítása

-A +A

Szocialista Platform

„A Szocialista Platform arra törekszik, hogy segítse megformálni és megőrizni az MSZP arculatának markáns szocialista vonásait.
[…]
Nemcsak vállalnunk, hanem maradéktalanul teljesítenünk is kell az önmagunkkal való azonosság követelményeit erkölcsi és politikai értelemben egyaránt. A Szocialista Platform – miként eddig – a jövőben is megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani a szavaink és a tetteink, vállalt eszméink és gyakorlati politikai törekvéseink egységének megőrzésére.
[…]
A Szocialista Platform olyan politikai program megtervezésében és megvalósításában kíván részt vállalni, amely alkalmas lehet a nemzeti egyetértés és a társadalmi összefogás megteremtésére.”

(Részlet az alapító okiratból)

A Platform 1999-es alapítása óta következetes politikát folytatott. Az elmúlt bő évtized állásfoglalásaiból, megnyilatkozásaiból világosan kiderül, hogy a baloldali gazdaság- és társadalompolitika képviselete terén koherensnek bizonyult a Szocialista Platform, és igyekezett egyfajta szellemi háttérműhelyként is funkcionálni, új gondolatokkal, lehetséges politikai irányokkal segíteni az MSZP-nek, az ellenzéki években éppúgy, mint 2002-2010 közötti kormányzati ciklusokban.

Elérhetőségek

Vezetőség