Kül- és Nemzetpolitikai Tagozat


Az MSZP Külpolitikai és Nemzetpolitikai Tagozata – korábbi nevén 1990-2002 között Közép- és Kelet-európai Tagozata, valamint 2002-2006 között Nemzetpolitikai Tagozata – egy baloldali szellemi műhely. A Tagozat fennállásának 20 éve alatt munkájában a magyar szellemi élet legkiválóbb személyiségei vettek részt, baloldali, liberális, polgári jobboldali politikai szakértők, személyiségek, független értelmiségiek, határon túli és hazai kisebbségi vezetők. A tagozati vitákat, konferenciákat a kül-, kisebbség- és nemzetpolitika baloldali formálásának, alakulásának igényén túl egy átfogó stratégiai gondolkodás jellemezte. Gondolkodásunkat széles társadalmi konszenzusa való törekvés jellemzi. Hiszen mind a három politika csak nemzeti konszenzus esetén lehet nemzetközileg igazán hatékony.

A szellemi műhelyben kiválóan felkészült, tapasztalt diplomaták, egyetemi oktatók, kisebbségi szakértők, gazdasági szakemberek tevékenykednek. A számok nyelvére fordítva, 20 év alatt 150 előadó szerepelt rendezvényeinken.

1990 után, a rendszerváltást követően teljesen átrendeződött Európa politikai térképe. Különösen igaz ez a Varsói Szerződés, a KGST megszűnése, a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia széthullása, a bipoláris világ megszűnte után. Alapvetően új helyzetet jelentett ez Magyarország és a térség számára a NATO és az Európai Unió kibővítése.

A Tagozat egész tevékenysége során különös figyelmet fordított Közép- és Kelet-Európa, Oroszország, Ukrajna, a nemzeti kisebbségek, a határon túli magyarok problémáira. Folyamatosan foglalkozott az európai és magyar szociáldemokrácia alakulásával is. Az elmúlt években a magyar külpolitikai stratégia megalkotásának keretében kitágította vizsgálódási körét Kínára, Indiára, átfogóan az Európán kívüli világra is.

2011-ben a magyar baloldal megújítása, az MSZP és a nemzeti kérdés újrafogalmazása egyik fontos feladatunk. Célunk továbbá, hogy az államigazgatásból eltávolított nagyköveteket, külügyes szakértőket bevonjuk a munkánkba, a magyar külpolitikáról, az ország nemzetközi megítéléséről szóló elemzésekbe. Intenzíven foglalkozunk az európai szociáldemokrácia helyzetévek, a térvesztés okaival. Kiemelten fontos feladatunkká vált a témáink iránt érdeklődő fiatal nemzedék munkánkba történő bevonása. A következő időszakban az internet nyújtotta lehetőségek kihasználásával szélesítjük a munkánkba bekapcsolódók körét, továbbá megteremtjük a gyakoribb, interaktív kapcsolattartás lehetőségét.

Kül- és Nemzetpolitikai Tagozat

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím kulesnemzetpol@mszp.hu

Vezetőség


Gilyán György

alelnök

Hadnagy Miklós

elnökségi tag
Kozma József

Dr. Kozma József

elnökségi tag

Sinkovics Andrea

elnökségi tag


Kapcsolódó cikkek, videók

Van magyar jövő!

Van magyar jövő!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai tagozatának kiáltványa.

2013-12-27 15:37

A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívát!

A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívát!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai, korábbi nevén Közép- és Kelet-Európa Tagozata 2013. december 27-én rendkívüli ülést tartott, amelyen elfogadták a „Van magyar jövő” elnevezésű kiáltványt.

2013-12-27 15:14

Magyarország az Európai Unió fekete báránya lett

Magyarország az Európai Unió fekete báránya lett
2011-01-08 17:10