Pedagógus Tagozat


A Pedagógus Tagozat 1990-ben alakult elsőként a Magyar Szocialista Pártban. Igyekszünk a párt köré szervezni a humanista, pedagógus ethosszal rendelkező párttag és párton kívüli barátainkat. Tevékenységünk fontos eleme szakmai hátteret biztosítani a pártnak a közoktatás kérdéseiben, szakmai és politikai vitákat rendezni az aktuális kérdésekről, részt venni a párt programjának elkészítésében, állást foglalni az aktuális kérdésekről. A tagozat havonta klubnapot tart, amire mindenkit szeretettel várunk. Rendszeresen szervezünk konferenciát szakmai szervezetekkel vagy önállóa olyan témákban, mint például a gyógypedagógia, a kollégiumok helyzete, a párt aktuális programja vagy például a tankötelezettség kérdése.

Pedagógus Tagozat

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám 0640334455Kapcsolódó cikkek, videók

Köszönet a XX. Nemzetközi Pedagógusnapon

Köszönet a XX. Nemzetközi Pedagógusnapon
Köszönet és megbecsülés minden tanárnak, tanítónak, iskolai és óvodai dolgozónak, aki tanítja, neveli és szereti gyermekeinket. Övék a legfontosabb hivatás, mivel formálják a jövőnket. Gyermekeink olyan munkát végeznek majd felnőttként, amelyről ma még talán nem is hallottunk. Tanáraik ezért arra ösztönzik őket, hogy kibontakoztassák a képességeiket, és hogy elsajátítsák az új ismereteket. Tanítanak gondolkozni, kérdezni, kísérletezni - és hibázni is. Ők adják át a demokrácia értékeit.
2016-06-05 09:43 mszp.hu

Mi az oka az iskolarendszer öt éve tartó leépülésének?

Mi az oka az iskolarendszer öt éve tartó leépülésének?
Bár előzetesen a részvételét ígérte, a szakképzésért felelős helyettes államtitkárnak végül jobb dolga is akadt múlt hét szombaton, mint az MSZP Pedagógus tagozatának konferenciáján való megjelenés. Pedig sok évtizedes tapasztalattal bíró pedagógusok szigorúan szakmai kérdéseire vártunk volna válaszait. Jó lett volna megtudni: van-e ésszerű oka az iskolarendszerünk öt éve tartó leépülésnek?
2015-09-30 16:25 mszp.hu

Csak tisztelet – csak köszönet

Csak tisztelet – csak köszönet

Lassan véget ér ez a tanév is. Elfáradtál. Köszöntöttek? Ha igen, se nagyon vetted észre. Köszöntöttek ma egyáltalán – szép, üres szavakon túl is? Aligha. Az ünnepre szóló elismeréseket is megkurtították, hiszen egy részét „azok” találták ki. Eltörölték hát, nehogy eszedbe jussanak azok a korábbi évek…

2015-06-08 17:37 mszp.hu

Csőd a szakképzés 2015/16. évi beiskolázási rendje - az MSZP Országos Pedagógus Tagozata állásfoglalása

Csőd a szakképzés 2015/16. évi beiskolázási rendje - az MSZP Országos Pedagógus Tagozata állásfoglalása

Ma sok diák és szülője szembesül azzal, hogy az a szakképző iskola, ahová gyermekét beíratta volna, nem indíthat képzést abban a szakmában, amely esélyt adhatott volna az értelmes és biztos munkára! Miért is? Felelőtlenül hirdetett szakokat tavaly decemberben az iskola? Ó, nem! Vagy a szülő nem választotta meg kellő gondossággal az iskolát és a szakmát a megadott határidőig?  Ez sem igaz! Az ok a "nemzeti együttműködés rendszerének" törvényt is felülíró hozzá nem értése, kapkodása, akarnoksága!

 

2015-03-11 16:33 mszp.hu

Az MSZP elutasítja a szegregáció minden formáját!

Az MSZP elutasítja a szegregáció minden formáját!

A köznevelési törvény jelenlegi módosítása olyan hibákat próbál orvosolni, amelyeket a korrupt kormányzat által az oktatásra erőltetett álreformok sorozata idézett elő, ugyanakkor egyes passzusai alkalmasak az iskolai szegregáció legalizálására.  Az MSZP a szegregáció minden fajtáját elutasítja, ezért a törvényhez módosító javaslatokat nyújtottunk be.

2014-11-28 10:55 mszp.hu

A kormány oktatáspolitikája nem szolgálja az ország érdekeit

A kormány oktatáspolitikája nem szolgálja az ország érdekeit
2014-11-22 12:40

A Magyar Közoktatás Napjára

A Magyar Közoktatás Napjára

A magyar közoktatásban nincs mit ünnepelni. Valójában nincs is közoktatás. Így a közoktatás ünnepe sem tartható többé. Élt 23 évet.

2014-11-21 13:57 mszp.hu

Miniszterelnök úr, szellemi karanténba zárja az országot?

Miniszterelnök úr, szellemi karanténba zárja az országot?

A tudás lehetőségét Önök az elmúlt 4 év során már elvették az ország nagyobb és szegényebb felétől. A média korlátozásával, a sajtószabadság szűkítésével eddig is sikeresen gátolták az információ szabad áramlását. Most, a tervezett internetadóval felteszik a koronát az országot szellemi jobbágyságba taszító intézkedéseikre!

2014-10-22 10:24 mszp.hu

A „duális inasképzés” margójára

A „duális inasképzés” margójára

A magyarországi szakképzés csaknem négy sikeres évtizedét az a két-osztatú szakképzési – ha úgy tetszik, duális - rendszer biztosította, amelyben öntudatos, magabiztos, mobilizálható szakembereket képeztek az iparosodó magyar társadalom számára.

2014-10-10 13:41 mszp.hu

Pedagógusok Világnapja: igazi megbecsülés jár a „nemzet napszámosainak"!

Pedagógusok Világnapja: igazi megbecsülés jár a „nemzet napszámosainak

Magyarország bizonyos szempontból megelőzte a korát: már 1951-ben pedagógusnappá nyilvánították június első vasárnapját. Eleink tudták, hogy a tanárokat nemcsak kenyérrel, de jó szóval is ösztönözni lehet és kell.

2014-10-05 14:38 mszp.hu
«12»