Tudományos, Innovációs és Felsőoktatási Tagozat


A Magyar Szocialista Párt Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata a demokratikus szocializmus és a szociális piacgazdaság értékeit elfogadó, a tudományos kutatásban, a felsőoktatásban, a kutatás-fejlesztésben, az innovációban és a tudományos ismeretterjesztésben résztvevő értelmiségiek szervezete. A tagozat olyan nyitott szerveződés, amely felvállalja felelős tudomány-, felsőoktatás-, technológia- és innováció- (TTI) politikai állásfoglalások rendszeres kidolgozását, illetve saját vélemény kialakítását és annak képviseletét a kormányzat, valamint más demokratikus pártok és szervezetek hasonló állásfoglalásairól és intézkedéseiről.

Tudományos, Innovációs és Felsőoktatási Tagozat

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám 1/459-7100
E-mail cím tamas.katona@mszp.hu

Vezetőség


Homonnay Zoltán

Dr. Homonnay Zoltán

elnökségi tag

Kiss Nóra

elnökségi tag

Dr. Kovárik Erzsébet

elnökségi tag

Mészáros Gyula

elnökségi tag

Rakusz Lajos

elnökségi tag

Szeifer Csaba

elnökségi tag

Dr. Székely Gábor

elnökségi tag

Végvári Imre

elnökségi tag


Kapcsolódó cikkek, videók

Helyzetkép - 2016. február – március

Helyzetkép - 2016. február – március
Gazdasági növekedés - A múlt évben a sokféle, részben ellentétes hatás eredőjeként valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének dinamikája. A 2013. évi 3,4%-ot követően a tavalyi évben 3,1%-kal emelkedett a világ összesített GDP-je.
2016-05-18 09:41 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. december – 2016. január

Helyzetkép -  2015. december – 2016. január
A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők okán is a korábbi prognózisok némileg alulteljesültek.
2016-03-31 09:39 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. október–november

Helyzetkép - 2015. október–november
Az eddig ismert adatok alapján a világgazdaság a múlt évben – a szaporodó és néhol mélyülő lokális konfliktusok ellenére – az előző évit megközelítő dinamikával bővült. A fejlett gazdaságokban még valamelyest nőtt is az ütem, míg a fejlődő országokban némileg mérséklődött. A globális gazdaság a múlt évben feltehetően 3%-ot 1-2 tizedponttal meghaladó ütemben bővült. A vezető gazdaságok közül az Amerikai Egyesült Államok bruttó hazai terméke 2,5%-ot 1-3 ezrelékkel túllépő mértékben, Japáné 0,6-0,8%-kal, az Európai Unióé 2%-ot megközelítő dinamikával emelkedett. A két óriásgazdaság közül Kínában a GDP 6,7-6,8%-kal, míg Indiában ezt néhány tizeddel meghaladóan nőtt.
2016-01-14 09:40 mszp.hu

Helyzetkép 2015. július – augusztus

Helyzetkép 2015. július – augusztus
A globális gazdaságban az első félévben a várakozásokhoz közelálló folyamatokat regisztrált a statisztika. A világpolitikában némileg nőtt a regionális konfliktusokból eredő kockázat, de ez eddig nem érintette jelentősen a külkereskedelem dinamikáját. A nyersanyagok és különösen az energiahordozók tartósan alacsony ára – úgy tűnik – átrendeződést indíthat el a világgazdaságban. Amennyiben ez a tendencia fennmarad, a fejlett országok inkább a kedvezményezettek körébe, míg több, eddig magas dinamikát felmutató – energiahordozókat exportáló – fejlődő ország kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhet. Külön kérdés az élelmiszerárak alakulása. A hosszabb ideje érvényesülő alacsony árszint a fejlődő országok többsége számára kedvező helyzetet teremt.
2015-10-16 09:49 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. június – július

Helyzetkép - 2015. június – július
Gazdasági növekedés
2015-09-27 06:40 mszp.hu

Helyzetkép 2014. november - december - Gazdasági növekedés

Helyzetkép 2014. november - december - Gazdasági növekedés

Meglepően optimista prognózist tett közzé az Európai Bizottság. Ezt arra alapozta, hogy a tagországokban ez évben már sehol sem várható a gazdaság zsugorodása. A tendencia e megközelítésben kétségtelenül meggyőző: 2012-ben a tagországok összességében a bruttó hazai termék volumene 0,4%-kal, az eurózónában 0,7%-kal mérséklődött a megelőző évhez képest; a tagországok többségében, 15 országban, ezen belül 10 eurózónabeli gazdaságban csökkent a GDP, közülük 7 országban több mint 2%-kal. 2013-ban az Európai Unió egészének gazdasági teljesítménye stagnált, míg az eurózónáé 0,5%-kal zsugorodott. 11 tagországban, köztük 8 eurózónabeli országban csökkent a bruttó hazai termék, de a zsugorodás mértéke csupán két gazdaságban, Cipruson és Görögországban haladta meg a 2%-ot; ezekben az országokban súlyos volt a recesszió: a GDP 5,4%-kal, illetve 3,9%-kal esett vissza. A múlt évben az eddig rendelkezésre álló adatok, illetve prognózisok szerint 3 év után újra bővült az integráció gazdasága: az Európai Unió egészében 1,3%-kal, az eurózónában 0,8%-kal emelkedett a GDP. vélelmezhetően mindössze három országban zsugorodott a gazdaság: Cipruson 2,8%-kal, míg Olaszországban és Horvátországban egyaránt 0,5%-kal. A legdinamikusabb növekedés Írországban ment végbe, ahol – a helyreállítási periódus keretében – feltehetően 4,8%-kal nőtt a bruttó hazai termék

2015-02-17 10:27 mszp.hu

Helyzetkép - 2014. október - november

Helyzetkép - 2014. október - november

A múlt évről eddig megismert adatok alapján látható, hogy az elhúzódó regionális krízisek befolyással vannak a gazdasági növekedésre. Nem alaptalanul váltak pesszimistábbá az év közben készült prognózisok. A globális gazdaság növekedése előzetes számítások szerint 3,2-3,4% lehetett, míg a fejlett országoké valószínűleg nem érte el a 2%-ot, feltehetően 1-2 tizedponttal az alatt maradt. Ezen belül az Amerikai Egyesült Államok bruttó hazai terméke feltehetően 2%-ot meghaladó ütemben, 2,2-2,3%-kal bővült, míg az Európai Unió gazdasági teljesítménye 1,2-1,3%-kal nőtt. Ennél is szerényebb mértékben, minden bizonnyal 1%-ot sem elérő dinamikával fejlődött az eurózóna gazdasága: a GDP vélelmezetten csupán 0,7-0,8%-kal emelkedett.

2015-01-21 12:40 mszp.hu

Helyzetkép - 2014. szeptember - október

Helyzetkép - 2014. szeptember - október

A világgazdaság harmadik negyedéves teljesítményében érezhető a regionális krízisek mélyülésének hatása. A fejlett országok gazdasági növekedése nem érte el a korábban várt dinamikát, valamivel az alatt maradt. A globális gazdaság egészének bővülése ugyanakkor nem tér el a prognózisokban megfogalmazottaktól, és a feltörekvő ázsiai országok továbbra is számottevő ütemben növelik a teljesítményüket.

2014-12-18 10:45 mszp.hu

Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozatának felhívása

Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozatának felhívása

A rövid távú politikai érdekeket szem előtt tartó választási kommunikáció idejének lejártával immár „csak” Magyarország sorsa forog kockán. Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata felhívással fordul a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek oktatóihoz, kutatóihoz, a hallgatókhoz és mindenkihez, akinek fontos az ország jövője.

2014-11-19 17:26 mszp.hu

Helyzetkép 2014. február - március

Helyzetkép 2014. február - március

A világgazdaságban az év elején nem következtek be jelentős változások, a korábban megfogalmazott prognózisok szerint alakultak a gazdaságstatisztikai mutatók. Az Európai Unióban az első két hónap adatai a múlt évinél kedvezőbbek, és örvendetes, hogy az eurózóna országaiban is látható a válságot követő időszakban a gazdaság – igaz, szerény ütemű – növekedése.

2014-06-03 12:05 mszp.hu
«123»