Címke: helyzetképHelyzetkép - 2016. április – május

Helyzetkép - 2016. április – május
Gazdasági növekedés A múlt évben a várakozásokhoz képest valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének dinamikája, amelyben az elhúzódó válsághelyzeteknek és – néhol egészen súlyos – lokális konfliktusoknak volt szerepe. Ezek következtében 2015-ben 0,3 százalékponttal lassult a GDP növekedés üteme: – a megelőző évi 3,4%-ot követően – 3,1%-kal emelkedett az összesített GDP.
2016-07-06 10:16 mszp.hu

Helyzetkép - 2016. február – március

Helyzetkép - 2016. február – március
Gazdasági növekedés - A múlt évben a sokféle, részben ellentétes hatás eredőjeként valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének dinamikája. A 2013. évi 3,4%-ot követően a tavalyi évben 3,1%-kal emelkedett a világ összesített GDP-je.
2016-05-18 09:41 mszp.hu

Helyzetkép 2016. január – február

Helyzetkép 2016. január – február
A világgazdaság tavalyi helyzetét több jelentős, valamint néhány regionális konfliktus erőteljesen befolyásolta, ezért a korábbi prognózisok némileg alulteljesültek. Az összevont bruttó hazai termék a világ egészében a múlt évben 3%-kal emelkedett; az előző évi 3,4%-os bővüléshez képest ez némi lassulást jelent. Az Amerikai Egyesült Államoknak, a világgazdaság vezető hatalmának teljesítménye továbbra is tekintélyes és növekszik: a tavalyelőtti 2,4%-ot a múlt évben 2,5%-os GDP emelkedés követte. Japán bruttó hazai terméke 2013-ban stagnált, 0,1%-kal mérséklődött, míg a múlt évben 0,7%-kal, tehát szerény mértékben emelkedett. A globális gazdaságban tapasztalható fejlődési-ütem csökkenés különösen a kínai gazdaság mérséklődő tempójú bővülésére vezethető vissza: Kína bruttó hazai terméke a 2013. évi 7,3%-ot követően tavaly 6,9%-kal nőtt, eközben Indiáé ugyanebben a periódusban a kínaival azonos 7,3%-ról alig mozdult el, 7,2%-ra mérséklődött.
2016-04-19 08:50 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. december – 2016. január

Helyzetkép -  2015. december – 2016. január
A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők okán is a korábbi prognózisok némileg alulteljesültek.
2016-03-31 09:39 mszp.hu

Helyzetkép 2015. november – december

Helyzetkép 2015. november – december
Az idei év elején úgy tűnik a korábban feltételezettnél nagyobb kockázatok kísérik a világgazdaság kilátásait. Jelentősen nőttek a politikai helyzetből adódó veszélyek, amelyek erősen hatnak a globális gazdaságra. Ezek között vannak helyi és regionális konfliktusok, és az európai gazdaságra nem lebecsülhető hatást gyakorol a menekültválság; ma pontosan nem prognosztizálható, hogy következményei miként befolyásolják az Európai Unió gazdaságát.
2016-02-24 09:51 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. október–november

Helyzetkép - 2015. október–november
Az eddig ismert adatok alapján a világgazdaság a múlt évben – a szaporodó és néhol mélyülő lokális konfliktusok ellenére – az előző évit megközelítő dinamikával bővült. A fejlett gazdaságokban még valamelyest nőtt is az ütem, míg a fejlődő országokban némileg mérséklődött. A globális gazdaság a múlt évben feltehetően 3%-ot 1-2 tizedponttal meghaladó ütemben bővült. A vezető gazdaságok közül az Amerikai Egyesült Államok bruttó hazai terméke 2,5%-ot 1-3 ezrelékkel túllépő mértékben, Japáné 0,6-0,8%-kal, az Európai Unióé 2%-ot megközelítő dinamikával emelkedett. A két óriásgazdaság közül Kínában a GDP 6,7-6,8%-kal, míg Indiában ezt néhány tizeddel meghaladóan nőtt.
2016-01-14 09:40 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. május–június

Helyzetkép - 2015. május–június

Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb gazdasági bővülést vártak, a fennálló politikai kockázatok, és a több helyen is éles regionális konfliktusok ellenére. Ehhez alapvetően hozzájárulnak az alacsony energia- és a mérséklődő nyersanyagárak, noha ez nem minden ország számára kedvező. Az első hónapok nem mindenben igazolták a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásokat. A világgazdaságban jelentős kockázatot jelent a kínai gazdaság bizonyos feszültségeinek kiéleződése, amely érzékelhető gondokat okoz a kínai pénzügyi rendszerben, a beruházásoknál, és érinti a kínai importot is. Mivel ma már Kína a világ második legnagyobb gazdasága, értelemszerűen komoly hatással van a partnereire.

2015-08-19 10:25 mszp.hu

Ez a helyzet a gazdaságban, 2015. március-április

Ez a helyzet a gazdaságban, 2015. március-április

A múlt évben – regionális konfliktusokkal és lokális válságokkal terhelt időszakban – némileg emelkedett a gazdasági növekedés dinamikája, a globális gazdaság 3,3%-kal bővült. Az idei évben ez a tendencia folytatódott, és az első negyedévben mért teljesítmény alapján reálisnak tekinthető a Nemzetközi Valutaalap prognózisa, amely a világgazdaság ez évi várható bővülésének ütemét 3,5%-ban határozta meg.

2015-06-12 10:33 mszp.hu

Helyzetkép 2015. február – március

Helyzetkép 2015. február – március

A múlt évben a sokszor ellentétes hatások ellenére némileg javultak a globális gazdaság növekedési kilátásai. Az előző évinél kissé kedvezőbb konjunkturális hatások eredményeképpen a világgazdaság teljesítménye – a 2013. évivel megegyezően – 3,3%-kal bővült, míg ebben az évben meghaladhatja a 3,5%-ot, és az IMF prognózis szerint jövőre a dinamika 3,8%-ra emelkedhet.

2015-05-13 09:37 mszp.hu

Helyzetkép - 2014. október - november

Helyzetkép - 2014. október - november

A múlt évről eddig megismert adatok alapján látható, hogy az elhúzódó regionális krízisek befolyással vannak a gazdasági növekedésre. Nem alaptalanul váltak pesszimistábbá az év közben készült prognózisok. A globális gazdaság növekedése előzetes számítások szerint 3,2-3,4% lehetett, míg a fejlett országoké valószínűleg nem érte el a 2%-ot, feltehetően 1-2 tizedponttal az alatt maradt. Ezen belül az Amerikai Egyesült Államok bruttó hazai terméke feltehetően 2%-ot meghaladó ütemben, 2,2-2,3%-kal bővült, míg az Európai Unió gazdasági teljesítménye 1,2-1,3%-kal nőtt. Ennél is szerényebb mértékben, minden bizonnyal 1%-ot sem elérő dinamikával fejlődött az eurózóna gazdasága: a GDP vélelmezetten csupán 0,7-0,8%-kal emelkedett.

2015-01-21 12:40 mszp.hu
«123»