mszp.hu | Belföld | baloldali tömörülés platform
2015. június 20. 15:19

25 év Magyarországért

Negyedszázada, 1990 júniusában alakult meg az MSZP Baloldali Tömörülése. Akkor, amikor az ország egy része még a rendszerváltás mámorát élte, más része munkahelye elvesztése miatt már félt az agresszívan berendezkedő jobboldal országlásától. A Baloldali Tömörülést azok alapították meg, akik nemet mondtak a múltba révedő jobboldali reakcióra, de a szabad rabláshoz hasonló privatizációt és a vadkapitalizmust sem fogadták el.

A huszonöt év alatt nyilván követtünk el hibákat, rosszul értelmezett koalíciós és szövetségi érdekből olykor túl visszafogottan kritizáltuk a köztulajdon gátlástalan privatizációját, a multinacionális nagytőke kiszolgálását. De egy pillanatig sem adtuk fel elvi politikánk alapját: a társadalmi szolidaritást, a felelős és szociális állam eszményét.

Most, amikor a Fidesz-rezsim a szélsőjobboldali retorikát a vadkapitalizmussal egyesíti, eredeti küldetésünket fontosabbnak érezzük, mint valaha. Az orbáni diktatúrát és a neoliberális vadkapitalizmust egyszerre kell legyőzni, s erre csak egy demokratikus szocialista mozgalom képes.

De nem lehet tagadni, hogy a Magyar Szocialista Párt és a baloldal ma komoly válsággal küzd. Széles körben elutasítják még azok a milliók is, akik a szerény jólétet maguk és gyermekeik méltó megélhetését is csak egy szocialista kormánytól várhatnák. A kialakult helyzetért valamennyien felelősök vagyunk: a mindenkori vezetőink, az MSZP szakmai és politikai szervezetei és a tagsága is. Természetesen bár a felelősség közös, de nem egyforma!

Az elmúlt negyedszázadból tizenkét esztendő esett a szociálliberális kormányokra. Ez alatt csökkent a gazdagok és szegények közti különbség, tagjai lettünk az Európai Uniónak és kiépítettük a Fidesz által mostanában szétvert, demokratikus intézményeket. A liberálisoknak és a szűk gazdasági prakticizmus híveinek tett sorozatos engedmények azonban kilúgozták azt a baloldali ideológiát, amely egyedül volt képes tömegeket megnyerni a kormányzáshoz. Történelmi paradoxon, de a magyar liberálisok éppen abba buktak bele, hogy túl sokat kényszerítettek rá nézeteikből a szocialistákra.

Maga az MSZP is nehezen gyógyítható sebeket szerzett, elvesztette baloldali néppárti jellegét. Ugyanakkor a kisebb baloldali pártkezdeményezések sem tudtak megerősödni, többen közülük csak a Fidesz által kreált választási rendszer szimpla haszonélvezői. Mi nyitottak vagyunk minden baloldali mozgalommal való együttműködésre. Első lépésként az javasoljuk, hogy ne egymással civakodjunk, hanem együtt vagy külön, de a Fidesz-rezsim mielőbbi megbuktatásáért dolgozzunk.

A Baloldali Tömörülés kritikus és hűséges tagja a Magyar Szocialista Pártnak. Elvárjuk, hogy pártunk, az MSZP végezze el a belső megtisztulás és rendteremtés feladatát. Hitelességünk visszanyeréséhez kevés a szervezeti megújulás, de azt is valljuk, hogy a magyar szociáldemokrácia százhuszonöt éves, pártszerű hagyományait meg kell őriznünk.

Az európai baloldal válságán ezekben az években azoknak sikerült túljutniuk, akik az újraértelmezett marxi hagyományt, a környezet védelmét és egy új, szabadabb életforma lehetőségét egyszerre képviselik. Ez a plebejus, nemzeti politikára épülő gazdasági, politikai ideológia adhatja vissza igazi baloldali arcát és vonzerejét a Magyar Szocialista Pártnak. Erre a szép kalandra hívjuk azokat, akik egy igazságosabb világban szeretnének élni.

A Baloldali Tömörülés Elnöksége