Népszava
2011. december 19. 08:57

29 törvényt darálnak le

Huszonkilenc előterjesztés zárószavazása várható ezen a héten a parlamentben, a képviselők egyebek mellett várhatóan elfogadják a köznevelési és a felsőoktatási törvényt, az újraszámolt jövő évi költségvetést, döntenek az új önkormányzati törvényről és az esztergomi önkormányzat egyes intézményeinek átvételéről.

Ma a tervek szerint éjfélig, illetve a napirendi pontok megtárgyalásáig tart az ülés, pénteken pedig addig ülésezik a Ház, amíg az aznapra tervezett 18 javaslatot el nem fogadják. A törvénygyár tempója ellen korábban még Kövér László házelnök is tiltakozott.

Törvényhozási nagyüzem lesz ezen a héten a Házban. Ma, holnap és pénteken összesen huszonkilenc előterjesztés zárószavazását tarthatják meg. Egyebek mellett döntenek az újraszámolt jövő évi költségvetésről, ma elfogadják az új közoktatási törvényt, határozhatnak a szakképzésről, a közszolgálati tisztviselőkről, a megváltozott munkaképességűek ellátásairól, a nemzetiségek jogairól, valamint Esztergom egyes intézményeinek állami átvételéről szóló előterjesztésekről.

Holnap három indítvány részletes vitáját folytathatja le a parlament egyenként 4 óra 20 perces időkeretben. A képviselők a Magyar Nemzeti Bankról, a házszabály módosításáról és a köztisztviselői törvénnyel összefüggő átmeneti szabályokról szóló javaslatokhoz benyújtott módosítókról mondhatnak véleményt. Pénteken további 18 javaslatot fogadhat el az Országgyűlés: új jogszabály születhet a felsőoktatásról, a családok védelméről, valamint az országgyűlési képviselők választásáról is. Ekkor dönthetnek az ország pénzügyi stabilitásáról szóló javaslatról is, amellyel a kormány törvényjavaslatban rögzítené, hogy a személyi jövedelemadó egykulcsos, és hogy a jogszabályban lefektetett államadósság-csökkentési szabályt először a 2016-os költségvetés elkészítésénél kellene alkalmazni.

A kormánypártok ezek mellett ma "megtalálják" a jogtechnikai megoldását annak, hogy hatályon kívül helyezhessék a nyáron elfogadott egyházügyi törvényt. Ráadásul mivel az új törvényt még idén el akarják fogadni, elképzelhető, hogy a két ünnep között is összeül a Ház. Akkor kerülhet terítékre az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló szavazás.
Több törvényről név szerinti szavazást kér az ellemnzék. A felsőoktatáról szóló jogszabályról az MSZP, az új önkormányzati törvényről pedig az LMP kezdeményezésére dönthetnek így. Szakértők egyébként nem látják ésszerű indokát a teljes magyar oktatási rendszer átalakításának. Annak, hogy pénzügyi szempontok mentén forgatják fel a már államosított közoktatást, a továbbtanulás felől a szakképzés irányába terelve a fiatalokat.

Az önkormányzati törvényről Schiffer András, az LMP frakcióvezetője azt mondta: az a "Döbrögik" uralmának kedvez. A törvényhez módosító javaslatot nyújtottak be a fideszesek, amelyet már el is fogadott az Országgyűlés. Ennek értelmében a jövőben az "Isten engem úgy segéljen!" formulával kell majd letenni a hivatali esküt az önkormányzati politikusoknak, a törvényben meghatározott esküszöveg lesz érvényes mindenkire.

Rendeleti kormányzást készít elő az ellenzék szerint a Fidesz. Holnap összesen 4 óra 20 percben vitáznak a képviselők a házszabály módosításáról, amely - mint a napokban az MSZP-s Bárándy Gergely mondta - jelentéktelenné, formálissá teheti az Országgyűlés szerepét, és újabb jogköröket venne el az ellenzéktől, mivel a frakcióknak mindössze 15 percük lenne arra, hogy az összevont általános és részletes vitában véleményezzék a kivételes sürgős eljárásban tárgyalt törvényjavaslatokat.

A szocialista frakció tagjainak így például egyenként alig húsz másodpercük lenne a felszólalásra. Tóbiás József, az MSZP frakcióvezető-helyettese pedig azt hangoztatta: a kormánypárti előterjesztés újabb lépés a parlamentarizmus felszámolásának útján. Szavai szerint a házszabály módosítása újabb bizonyítéka annak, hogy a Fidesz-KDNP egyeduralmat kíván megvalósítani, ezért akarja lehetővé tenni, hogy az eddig szükséges négyötödös többség helyett bizonyos esetekben a kétharmad akarata is elég legyen a rohamtempójú törvényalkotáshoz. Az előterjesztés szerint ülésszakonként hat, azaz egész évben - feltéve, hogy a törvényhozás nem tart rendkívüli ülésszakot - tizenkét alkalommal kerülhet sor ilyen eljárás elrendelésére.

Amiről döntenek a héten:

- Magyarország 2012-es költségvetéséről
- A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
- A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
- A nemzetiségek jogairól
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló javaslatról
- A megváltozott munkaképességűek ellátásairól
- A helyi önkormányzatokról
- A köznevelésről
- A szakképzésről
- Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról
- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
- Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslatról
- A befektetési alapkezelőkről
- Az államháztartásról szóló törvényjavaslatról
- A területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
- A nemzeti felsőoktatásról
- A nemzeti vagyonról
- Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
- A Házszabályról
- Esztergom egyes intézményeinek átvételéről
- A villamosenergiáról
- Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
- A családok védelméről
- A nemzeti mobil fizetési rendszerről
- Az országgyűlési képviselők választásáról
- A víziközmű-szolgáltatásról
- Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
- Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről

* az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló szavazás egyelőre nincs napirenden

Fazekas Ágnes /

A teljes cikket elolvashatják az alábbi linken:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=502369