5 pillér választás 2014
2013. szeptember 06. 12:49

5 pillér - Amire építve megváltoztatjuk Magyarországot

„Az a célom, hogy igazságos, szabad, biztonságos ország legyen a hazánk, és napról napra jobban éljenek az emberek.” Mesterházy Attila elnök

Sokan kérdezik, kik járnak jól azzal, ha az MSZP kormányra kerül. Röviden: az egész ország jól fog járni. De öt társadalmi csoport mindenképpen a nyertese lesz a politikánknak: a gyermekek, a nők, a munkavállalók, a kis- és közepes vállalkozók és a nyugdíjasok.

Az MSZP igazságot fog szolgáltatni minden kisembernek. Mindazoknak, akik nap mint nap a hátukon viszik ezt az országot.

Mi a mai megosztott, megfélemlített, megalázott és meglopott országgal szemben egy szabad és igazságos Magyarországot akarunk. Olyat, amelyben mindenki nagyobb biztonságban és napról napra nagyobb jólétben élhet.

GYERMEKEK
Magyarország ma még a félmillió éhező gyermek országa, ahol egy gyerek sorsa már születése pillanatában megpecsételődik. Ha szegénynek születik, egész életében az is marad.

Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol minden egyes gyerek elérheti az álmait. Ezért az MSZP minden eszközzel támogatja, hogy minden gyerek többre vihesse, mint a szülei, függetlenül attól, hogy milyen családba született.

 • Felszámoljuk a gyermekéhezést, hogy ne kelljen senkinek üres gyomorral lefeküdnie.
 • Befektetünk az oktatásba: a bölcsődétől az egyetemig biztosítjuk minden gyermek számára a minőségi oktatást.
 • Garantáljuk a lehető legjobb egészségügyi ellátást minden gyermeknek, függetlenül attól, hogy az országban hol él.

NŐK
Magyarország ma még a vak komondorok földje, ahol a nő másodrangú ember: a jogai nap mint nap sérülnek, a helye pedig a fakanál mellett van kijelölve.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol valamennyi nő szabadon dönthet arról, hogyan akarja kiteljesíteni az életét.
Ezért az MSZP biztosítja a nők számára a megbecsülést, a védelmet és a lehetőséget, hogy ha rákényszerülnek vagy úgy döntenek, hogy a család mellett dolgoznak, akkor ezt megtehessék.

 • Eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat, bölcsődei és óvodafejlesztési programot indítunk.
 • Valódi védelmet adunk az anyáknak, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre.
 • Kiemelten ösztönözzük és támogatjuk majd a családbarát munkahelyek létrehozását.
 • Támogatjuk a rugalmas foglalkoztatási formákat.
 • Kikényszerítjük, hogy a nők egyenlő munkáért a férfiakéval egyenlő bért kapjanak.
 • Állami programokkal megakadályozzuk a többszörösen hátrányos helyzetű nők elszegényedését.
 • Zéró toleranciát hirdetünk a családon belüli erőszakkal szemben.

MUNKAVÁLLALÓK
Magyarország ma még félmillió kivándorolt, félmillió munkanélküli és négymillió kiszolgáltatott munkavállaló hazája.
Ezzel szemben mi olyan országot akarunk, ahol mindenki dolgozhat, és aki dolgozik, az meg is tud élni belőle.

Ezért az MSZP visszaadja a munka becsületét és a munkavállalók biztonságát.

 • Új munkahelyeket teremtünk, hogy minden családban legyen legalább egy kereső.
 • Csökkenteni fogjuk a munkára rakódó terheket, hogy fehérítsük a foglalkoztatást.
 • Olyan gazdaság- és társadalompolitikát folytatunk, hogy aki tisztességesen dolgozik, az meg is tudjon élni.
 • Újraírjuk a Munka Törvénykönyvét, hogy igazi védelmet nyújtson a munkavállalóknak.
 • Visszaadjuk a szakszervezetek jogosítványait.
 • Többkulcsos, igazságos adórendszert vezetünk be, hogy a gazdagok több adót fizessenek, és több maradjon a kisebb keresetűek zsebében.
 • Garantáljuk, hogy a legalacsonyabb fizetések megőrizzék vásárlóértéküket.

KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK
Magyarország ma még a becsődölt cégek országa, ahol a kis- és középvállalkozóknak nincs semmi kilátásuk, mert nem jutnak se hitelhez, se piachoz, se uniós forráshoz.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a kis- és közepes vállalkozások a termelőszektortól a kereskedőkön át egészen a családi gazdaságokig nemcsak szóban, hanem valóban kiemelt állami segítséget kapnak.

Ezért az MSZP minden eszközzel segíti a kkv-kat, hogy megerősödjenek, folyamatosan fejlődjenek és biztos megélhetést adjanak az embereknek.

 • Vállalkozásbarát környezetet teremtünk.
 • Piachoz jutatjuk őket.
 • Állami támogatásokkal segítjük a kkv-kat, hogy a nagy cégek beszállítóivá válhassanak.
 • Támogatásokkal növeljük a versenyképességüket.
 • Jobb és gyorsabb hozzáférést adnunk nekik az EU-forrásokhoz.
 • Ösztönözzük a kedvező feltételű hitelezést.
 • Felszámoljuk a jelenlegi és megakadályozzuk a jövőben lánctartozások kialakulását.
 • Eltöröljük az őket értelmetlenül korlátozó jogszabályokat.
 • Egyszerűsíteni fogjuk a kkv-k adózási szabályait.

NYUGDÍJASOK
Magyarország ma még a nyomorgó nyugdíjasok országa, ahol az idősek százezreinek hónapról hónapra arról kell dönteniük, hogy esznek, rezsit fizetnek, vagy a gyógyszereiket váltják ki, sőt lassan a saját sírjukat is maguknak kell megásniuk.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, amelyben egy átdolgozott élet után az összes idős embernek valóban biztonságban és méltóságban telnek a napjai.
Ezért az MSZP garantálja az idős emberek biztonságát. Ez számunkra nem pusztán politikai kötelesség, hanem emberi tisztesség dolga.

 • Garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát.
 • Megnöveljük a méltányossági nyugdíjra jutó forrásokat.
 • Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot.
 • Újra bevezetjük a nyugdíjprémiumot.
 • Biztosítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét.
 • Szigorúbban fogjuk büntetni az idősek elleni bűncselekményeket.
 • Szociális temetés helyett kegyeleti támogatást adunk.
 • Újra megadjuk a 65 év felettieknek, hogy teljes ingyenesen utazhassanak.

Az MSZP-vel az egész ország nyerIgazság, szabadság, biztonság, jólét – erről szól az ajánlatunk. Egész Magyarországról. Egész Magyarországnak.

Mert az egész ország nyer a változással. És mindenki, aki mára elvesztette a lehetőséget, az esélyt vagy a reményt, végre győzni fog.