mszp.hu | Belföld
2023. június 30. 13:00

73 éves korában elhunyt Géczi József Alajos

73 éves korában elhunyt Géczi József Alajos
Egy őszinte, igaz, baloldali ember földi pályafutása ért ma véget. Tette, amit lehetett, tette, ahogy lehetett. Emlékét megőrizzük!

Géczi József Alajos 1950-ben paraszti kisbirtokos családban született Kiskunmajsán. Szülei gazdálkodók voltak, akik megszenvedték az ötvenes éveket. Szegeden érettségizett, majd autóvillamossági műszerésznek tanult, ezt követően egy ideig szakmunkásként dolgozott. 1976-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett, amelyhez tanári diploma is társult néhány évvel később. Az egyetem elvégzése után tanársegéd lett, majd adjunktus, és címzetes egyetemi docensként ugyaninnen vonult nyugállományba. Oktatott és kutatott. Kutatási területe a 19. századi szocialisták programja, a szakszervezetek pozíciója a szocializmusban, továbbá a sztálini modell vizsgálata, különös tekintettel annak bomló szakaszára és magyar sajátosságaira. Utólag e korszakából egyik legsikerültebb "alkotásának" azt a dokumentációs és információs bázist tartotta, amely az MTA-Soros Alapítvány és más szervezetek támogatásával 1985-ben jött létre Szegeden. Ez lett a vidék elsõ olyan intézménye, mely kelet-európai, addig zárolt dokumentumokat, emigránsirodalmat és szamizdatokat gyüjtőtt.

1975-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1988 õszén az MSZMP-n belül szervezõdött reformköri mozgalom egyik alapítója lett. A reformkörösök állampárton belüli lázadása és a belőle született reformköri mozgalom – mint nyomásgyakorlási eszköz – bizonyíthatóan hozzájárult az állampárt és vele az egypártrendszer megszüntetéséhez, a békés rendszerváltáshoz. A reformköri mozgalom egyedülálló jelenség volt a kelet-közép-európai térségben, mert sehol sem alakult a magyarhoz hasonló, alulról szerveződő, 30 ezer fős, belső pártellenzéki tömegmozgalom.

A Magyar Szocialista Párt alakuló kongresszusán az Országos Elnökség tagjának választották. Az újjászervezés egyik legnehezebb időszakában volt a vezető testület tagja 1994-ig.

1991-től tagja volt az Országgyűlésnek. Képviselte Csongrád megye 2. számú választókerületét, később megyei listáról szerzett mandátumot. 2010-ig dolgozott a törvényhozásba, több parlamenti bizottságban a majd két évtized alatt. Hol kormányon, hol ellenzékben. Lelkiismeretesen, nagy empátiával kezelte az ügyeket. Nem vált állami tisztviselővé, kormánytaggá. Függetlenségét, a bírálat és a kritika szabadságát végig megtartotta magának. Kemény és elvhű ember volt. Talán otthonról hozta, talán az évek tették ilyenné.

Mindig számítani lehetett rá. Illik rá is az, amit a rendszerváltó magyar baloldaliak egyike mondott: „Az új vezetők közül sokan már nem lesznek itt, rájuk már senki nem fog emlékezni, de én még mindig tagja leszek az MSZP-nek.” A modern magyar baloldal rendszerváltó generációjához tartozó kiemelkedő személyiség volt.