2011. november 29. 12:29

A Baloldali Tömörülés Országos Értekezletének nyilatkozata

1. A Magyarországon kialakult igen súlyos gazdasági és politikai állapot, amit az Orbán-kormány ámokfutása idézett elő, a demokratikus erők számára óriási felelősséget jelent. Ebben a helyzetben mindent alá kell rendelni annak a történelmi feladatnak, amit az Orbán-éra leváltása, az általuk okozott gigantikus károk eltakarítása, és a köztársaság, az ország normális működésének a helyreállítása jelent, a demokratikus rend helyreállításától a gazdaság romjainak eltakarításán túl, a nagy ellátó rendszerek igazságos és méltányos újjászervezéséig.

2. Nem lehet kérdés, ezt csak a demokratikus erők legszélesebb összefogásával lehet megvalósítani. Ebben az összefogásban a Szocialista Pártnak is meg kell találnia a szerepét. Ismertségünk, szervezettségünk és korábbi politikai elismertségünk alapot ad arra, hogy e feladat véghezviteléhez a siker reményével nekilássunk.

3. Az MSZP belső és terméketlen vitái értékes hónapokat raboltak el. A Demokratikus Koalíció képviselőinek kilépése után csak rajtunk múlik, hogy nekilássunk az MSZP politikájának megújításához és stratégiájának, végül választási programjának kidolgozásához. Ez a kilépés megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a baloldal és liberális-konzervatív útitársai két külön pártban képviseltessék magukat és az  alku közöttük ne fedje el a Magyar Szocialista Párt arculatát: nevezetesen, hogy a tőke és a munka konfliktusában mindig a munka, a gazdag-szegény ellentétben a szegények, a hatalom és a nép konfliktusában a nép oldalán áll. Azoknak a saját munkájukból élő millióknak a politikai képviseletét vállaljuk, akik a jelenlegi kapitalista rendszer kiszolgáltatott rétegeit képviselik, akik bérből-fizetésből, vagy vállalkozóként függő helyzetben lehetnek a globális és helyi gazdasági helyzet függvényében bármikor.

4. Az előttünk álló feladat végrehajtásához nagy bátorsággal és őszinteséggel kell nekilátnunk. A Magyar Szocialista Párt az elvesztett bizalmat, az elvesztett támogatottságot úgy tudja visszaszerezni, ha meggyőző, hihető értékelést tudunk adni a 12 évnyi kormányzásunkról, ha megmondjuk, hogy ma mit vállalunk belőle, de egyértelművé tesszük azt is, mi az, amit ma hibának, és a jövőben elvetendőnek látunk.

5. Hiteles és meggyőző válaszokat fogunk adni a mára kialakult helyzetet előidéző okokról. A saját felelősségünk elhallgatása nélkül beszélünk a rendszerváltás értékeléséről, a rendszerváltással kapcsolatos illúziók megrokkanásáról, az állami tulajdon lebontásához és a privatizációhoz fűződő országépítő és életszínvonal-javító elvárások kudarcairól, a demokrácia és személyes szabadságjogok remélt garantálásának eltűnéséről, és végül az ország és népének régen nem látott reménytelen helyzetéről.

6. Az elmúlt másfél évben az Orbán kormány megtámadta a magyar társadalom többségét, ezért az ellenállással várni, a fellépést halogatni nem lehet. Ahogy a személyi jövedelemadóval elkezdte, most a költségvetéssel, a munka törvénykönyvével, a nyugdíjtörvényekkel úgy folytatja, azaz "fordított Robin Hood" módjára elveszi a szegények maradék biztonságát és a javakat a gazdagok között osztja szét. Az elhibázott politikája miatt megsokszorozódó válságterheket nem a tehetősekre, hanem a munkavállalókra, az idősekre, a nehéz sorsúakra hárítja. Miközben ellehetetleníti őket, megszűnteti önvédelmük lehetőségét, alapvetően korlátozza a szakszervezeti érdekvédelmet. Hibás az a gondolat, hogy attól lesz több munkahely, ha megszüntetik a munkavállalók védelmét, ha könnyebben lehet elbocsátani őket. A munka világának átalakítása csak úgy képzelhető el, ha nem növekszik a munkavállalók kiszolgáltatottsága; a szolidaritás erősítése előbbre való, mint a profitérdekek támogatása. Nem fogadjuk el a nyugdíjas lét biztonságát és kiszámíthatóságát megkérdőjelező visszamenőleges intézkedéseket. A legszélesebb körű ellenállást látjuk indokoltnak a nyugdíjak szociális tartalmát, így a méltányossági, özvegyi nyugdíjt, valamint az árvaellátást veszélyeztető lépésekkel szemben.

A közös tettekhez várunk mindenkit, akiknek fontos a köztársaság, a valódi demokrácia, cselekvő szolidaritás, a biztonság és kiszámíthatóság, a szabadság és az érvényesüléséhez elkerülhetetlenül szükséges gazdasági, kulturális és jogi feltételek megteremtése.

2011. 10. 29.