2011. szeptember 15. 14:37

A Bizottság nem siet a médiaszabadságot védő lépésekkel

"Az Európai Bizottság hamarosan össze fogja hívni szakértők egy kisebb csoportját annak érdekében, hogy az kidolgozza a médiaszabadság és a médiapluralizmus jövőképét, és megvizsgálja a további, uniós szintű intézkedések lehetőségét" - válaszolta Neelie Kroes, a digitális menetrendért felelős biztos Göncz Kinga írásban föltett kérdésére. A szocialista EP-képviselő arra volt kíváncsi, hogy az uniós végrehajtó testület - ígéretéhez híven - figyelemmel követi-a a magyar médiahelyzet alakulását.

Az Európai Parlament a magyar médiatörvényről szóló, 2011. március 11-i állásfoglalásában felszólította a Bizottságot, hogy még az év vége előtt terjesszen elő egy, a média szabadságáról, pluralizmusáról és irányításának függetlenségéről szóló jogalkotási kezdeményezést annak érdekében, hogy meghatározza azon alapvető, minimális normákat, amelyeket az információszabadság, a megfelelő szintű médiapluralizmus és a független médiairányítás biztosítása, garantálása és előmozdítása érdekében valamennyi tagállamnak nemzeti jogszabályaiban érvényesítenie kell.

Göncz Kinga szocialista EP-képviselő írásban föltett kérdésében azt tudakolta, hogy az Európai Bizottság mikor tervezi kidolgozni e jogalkotási kezdeményezést, és melyek azok a minimális normák, amelyeket a sajtószabadság előmozdítása kapcsán fontosnak tart.

Válaszában Neelie Kroes, a digitális menetrendért felelős biztos kifejtette: "A Bizottság hamarosan össze fogja hívni szakértők egy kisebb csoportját annak érdekében, hogy az kidolgozza a médiaszabadság és a médiapluralizmus jövőképét, és megvizsgálja a további, uniós szintű intézkedések lehetőségét. A Bizottság ezen felül az érintetteket összefogó munkacsoportot is létre fog hozni, amely felkérést kap a hírmédia jövőjének átgondolására annak fényében, hogy a gyors ütemű technológiai változások növekvő nyomást gyakorolnak a hagyományos médiára, és ezzel egyidejűleg hozzájárulnak az új médiumok elterjedéséhez. A Bizottság levélben fogja felkérni a Parlament elnökét, hogy jelöljön képviselőket e csoportba. Amint e két csoport elkészítette jelentését, a Bizottság meg fogja vizsgálni ajánlásaikat annak érdekében, hogy meghatározza a legmegfelelőbb eljárást, azaz hogy szükség van-e további, uniós szintű lépésekre" - áll a biztos levelében.

Göncz Kinga a válaszra reagálva hangsúlyozta: "Az Európai Bizottság jelentős késésben van, hiszen még létre sem hozta azokat a testületeket, amelyek dolga lenne az ajánlások kidolgozása. Így az uniós testületnek meglehetősen nehéz lesz előállnia az év vége előtt egy jogalkotási kezdeményezéssel, pedig a Parlament erre közvetlenül fölkérte". A képviselő hozzátette: a sajtószabadságot sértő, korlátozó intézkedéseket több tagállamban, köztük Magyarországon is, ma még szó nélkül hagyja a szerződések betartatásával megbízott uniós végrehajtó testület. Pedig a közmédia teljes kormányzati "lenyúlása", a politikai alapon diszkrimináló frekvenciapályáztatás Magyarországon szembe megy a média sokszínűségének a követelményével, amely a sajtószabadság egyik fontos ismérve. Mint Neelie Kroes leveléből kiderül, a Bizottság csak akkor vizsgálódhat a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartásával kapcsolatban, ha a tagállamok uniós jogot hajtanak végre."Már csak ezért is van minél előbb szükség a sajtószabadság védelmét biztosító uniós szintű minimális normák meghatározására és számon kérésére"- szögezte le Göncz Kinga szocialista EP-képviselő.