2012. szeptember 27. 11:25

A BÖK Hajdú-Bihar megyei szervezetének állásfoglalása a járásokról

A parlamenti kétharmad döntése alapján 2013. január 1-jétől, ismét létrejönnek a három évtizede megszüntetett járások. Hajdú-Bihar megyében 10 járási hivatal kezdi meg működését az újév első napjától.

A Baloldali Önkormányzati Közösség Hajdú-Bihar megyei szervezete szerint indokolt az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás áttekintése, újragondolása, hiszen az elmúlt több mint két évtizedben számos állami feladatot ruháztak át a települési önkormányzatokra, a szükséges források biztosítása nélkül.

A járási rendszer kialakítása azonban valójában nem erről, hanem az önkormányzatok kiüresítéséről és a települések vagyonának államosításáról, lenyúlásáról szól. A deklarált és jól hangzó célokkal ellentétben a járások létrejötte elsősorban a FIDESZ hatalmi érdekeit, az állami akarat mindenhatóságát, az önkormányzatisággal szemben a centralizációt szolgálja, ami az eddigi autonómia, az önállóság elvesztését jelenti. A legnagyobb kormánypárt hűen az elmúlt, több mint két év gyakorlatához, a járásokat is a politikai zsákmányszerzés eszközének tekinti.

Úgy látjuk, hogy a kialakított járási rendszer több esetben figyelmen kívül hagyja a Hajdú-Bihar megyei történelmi hagyományokat, a kialakult „természetes” településszerkezetet, és szakít – feleslegesen – a már működő kistérségek létrejöttének elveivel. Mindez bizonyítja egyben az országgyűlési egyéni választókerületek kialakításának erőltetett voltát is.
Véleményünk szerint a járások létrehozására eddig elfogadott jogszabályok a megyében sem garantálják, hogy valóban egyszerűbbé válik az ügyintézés, s nem könnyíti az állampolgároknak ügyes-bajos dolgaik intézését.

Magunk is tapasztaljuk, hogy egyes, napi ügyek intézésének a járásközpontba kerülése miatt nem minden esetben érvényesül, hogy az állampolgárok a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb találjanak ügyeikre orvoslást. Mindez számos, nehéz körülmények között élő állampolgárnak komoly nehézséget, időveszteséget, esetenként felesleges kiadásokat is jelent.

Tapasztalataink szerint teljes a bizonytalanság abban, hogyan és kikből kerül kialakításra a járási hivatalok apparátusa. Jogosnak látszik – főleg a kistelepülések dolgozói körében a félelem, hogy a járási hivatal kialakítása, a feladatok átcsoportosítása számos esetben elbocsátásokkal fog járni. Ezt tapasztaljuk, többek között a bihari térség kistelepüléseinek a polgármesteri hivatalaiban dolgozó köztisztviselők körében. Közöttük sokan, hosszú évek óta középfokú végzettséggel ugyan, de tisztességesen, hozzáértően látják el feladatukat. Most veszélyeztetve látják egzisztenciájukat, szakmai pályafutásukat, hiszen egy részük nem felel meg a járási hivatal kormánytisztviselői számára előírt képesítési feltételeknek. Tisztázatlan ugyanakkor az is, hogy milyen feltételekkel kerülhetnek át a települési önkormányzatoktól a szakemberek a járási apparátusokba. A bérüket, helyzetüket rendező jogszabály érthetetlen módon csak ez év végén kerülhet elfogadásra, kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezzel az érintetteket. Hiszen úgy kell dönteniük arról, hogy elfogadják-e a felajánlott állást, hogy fontos feltételekkel még nincsenek is tisztában. Az állam hatalmával visszaélve, megzsarolja, és a valódi döntés lehetőségét kizárva kényszerhelyzetbe hozza az érintett köztisztviselőket.

Nem látjuk megnyugtatóan azt sem, hogy kik lesznek a megyében a járási hivatalok vezetői. Sok jel arra mutat, hogy a FIDESZ ezzel kívánja kifizetni, a csökkentett parlamentbe bejutni esélytelen képviselőit. Ezzel a járásokat lényegében kádertemetőnek használva, a vezetői székekbe többségében a közigazgatásban járatlan, ugyanakkor politikailag hűséges hűbéreseket, pártkatonákat kíván ültetni.

Elvárjuk a FIDESZ-től, hogy a Hajdú-Bihar megyében létrejövő járási hivatalok vezetői, minden esetben az államigazgatáshoz értő, ott kellő szakmai, vezetői tapasztalatot szerzett szakemberek, és ne bukott FIDESZ komiszárok legyenek.

a BÖK Hajdú-Bihar megyei szervezete