A 'csöndes válságnak' véget kell érnie!

A hétvégén Portugália fővárosa, Lisszabon adott otthont a Szocialista Internacionálé Nőszervezete tanácsülésének. A több napos rendezvény lehetőséget kínált kiemelten fontos és aktuális kérdések átgondolására, valamint megvitatására.

Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő, az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke a válságról és annak nőket sújtó hatásairól tartott előadást.
 
Az elmúlt években a konzervatív kormányok megszorításaikkal szerte Európában olyan progresszív értékeket is háttérbe szorítottak, mint a női jogok és a nemek közötti esélyegyenlőség. A bérolló alig szűkült. Egy észt, vagy egy cseh nő ma is még átlagosan negyedével kevesebb bért visz haza ugyanazért a munkáért, mint férfi társa. Az európai átlag is tíz százalék fölött mozog. Az Európa 2020 stratégia célul tűzte ki, hogy az évtized végére a nők foglalkoztatottsága is eléri a 75 százalékos szintet. Most azonban, alig hét évvel a megjelölt dátum előtt, még csak 62 százaléknál tartunk.


 
A képviselő felhívta a figyelmet a tagadhatatlan tényre, miszerint a válság a nőket kétszer olyan keményen érinti, mint a férfiakat. Statisztikák bizonyítják, hogy ha egy cégnél leépítésbe kezdenek, inkább bocsátják el a nőket, vagy kényszerítenek rájuk részmunkaidős foglalkoztatást, függetlenül attól, hogy mennyire voltak hatékony és elismert munkaerők. Sajnálatos módon, a jobboldali kormányok sem kímélnek senkit. Az elbocsátások pontosan a közszférát érintik leginkább, pedig ott a legmagasabb a női foglalkoztatottak aránya. Így csak még mélyebbre taszítják a szegénységnek és éhezésnek egyébként is jobban kitett nőket. A konzervatív visszaesések másik kritikus pontját képezik a megszorítások, amelyek szintén a nők, a családos anyák ellen irányulnak. Számos országban csökkentették az anyasági támogatást, a lakhatási hozzájárulást és más olyan szolgáltatások mértékét, amelyre leginkább a gyengébbnek mondott nem képviselői lennének rászorulva. Azonban felemelni nem merik a hangjukat. Csak tovább élnek ebben a kétségbeesésben, a „csöndes válságban”.
 
Dr. Gurmai Zita hangsúlyozta: változtatásra van szükség. Nem szabad hagyni, hogy a nők és az esélyegyenlőség kérdését a válságra hivatkozva háttérbe szorítsák, vagy a válság egyik okaként bélyegezzék meg. Éppen ellenkezőleg. A válságból való kilábalás egyik kulcsa a nőkbe való befektetés. Támogatni kell a fiatal női vállalkozókat, valamint az egyetemistákat. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni azokra a területekre, ahol jelenleg még kirívóan alacsony a női foglalkoztatottak aránya, mint például a zöld iparágak, műszaki tudományok, vagy az informatika. Erősíteni kell a munkába lépő nők védelmét. Nem szabad hagyni, hogy a velük kötött munkaszerződések őket – a munkavállalói oldalt – hátrányosan érintsék. Minél több fix időtartamú, hosszú távú munkahelyet kell teremteni.
 
A politikus emlékeztetett: az általa vezetett ESZP Nőszervezetének az elmúlt években is kiemelt témája volt a nemek közötti esélyegyenlőség, valamint a bérolló csökkentése. Az ESZP ifjúsági szervezetével karöltve küzdenek az Ifjúsági garanciaprogramért, amely a fiatalkori munkanélküliség ellen harcol egész Európában.