szon.hu/mszp.hu | közigazgatás
2015. március 12. 16:38

A demokráciában a szakmaiság az elsődleges

Március 15–e előtti napokban a szabadságról, a szabad sajtóról és az 1848–as demokráciáért való küzdelmek megemlékezéseiről kellene szólnunk, de ma is olyan dolgok történnek 2015–ben, ami csak a Fidesz diktatúrájának továbbépítését szolgálja – fogalmaztam tegnapi sajtótájékoztatómon. Összefüggés van a közigazgatás jelenlegi átszervezése, és a március 15–i emlékek között. Veszprém után, ahol lebontottuk a Fidesz 2/3 – ot, az első 2/3–os törvény megalkotásakor – ami a jelenlévő képviselőkre vonatkozott! – megszavazásra került az a törvény (Jobbik segédlettel), amely a Járási Hivatalokhoz integrálja osztály szinten, az eddig önálló szakhatóságként működő szerveket. A Munkaügyi Központokat, ÁNTSZ-t, Állategészségügyi hivatalt, Földhivatalt, Gyámhivatalt, és sorolhatnánk...

Kinek mi ebben a felelőssége? Apáti képviselő úr (aki távol maradt) magyarázatának igazságát nem tisztünk megítélni, de ha Ő ott van a Parlamentben nem születik meg ez a törvény...

A szakhatóság vezetők megbízásai április elsejével megszűnnek. Információink szerint sok Járási Hivatal vezető az eddigi vezetőkre csak ügyintéző szinten tart a továbbiakban igényt, és a Járási Hivatal vezetők újabb sleppje, újabb politikai komisszárok kerülnek osztályvezetőszintekre, akik csak részben, vagy egyáltalán nem értenek az adott szervszakmai vezetéséhez. Orbán Viktor és bandája kinyújtott kezei lesznek és az eddig politikailag független szervek is bekerülnek a Fidesz politikai kelléktárába. Felszólítottam Kozma Péter, kormánymegbízott urat, hogy ne engedje egyes Járási Hivatal vezetőknek a kiskirályoskodást, hanem fordítsa a figyelmét a szakmára, és az emberekre.

Sajnos az összefüggés a 167 évvel ezelőtt történtekkel, kézenfekvő. A Járási Hivatal a diktatúra hivatala volt.Az Orbán rezsim alatt újra a diktatúra hivatala lett. Ezzel a napokban zajló lépéssel a demokrácia egy újabb szeletét ette meg a diktatúra! Felszólítottam a nyilvánosságot is a tiltakozásra Orbán bandája és az általuk hozott,demokráciát sértő döntés és törvénykezés ellen.


Halmi József,
az MSZP megyei alelnöke