mszp.hu | önkormányzat 2014 Gyömrő
2014. szeptember 16. 15:31

A „Demokratikus Baloldal” önkormányzati programja 2014-2019 - Gyömrő

Politikai cél: baloldali képviselet a testületben, a jövőbeni különböző és negatív politikai döntések - Horthy park - megakadályozása!

Gazdasági, illetve városfejlesztési célok

1. A városrészek közötti különbségek megszüntetése.
2. Munkahelyteremtés Szociális Szövetkezet létrehozásával. 
3. Az Ipari Park hatékony kihasználása.
4. A helyi „Posta” működésének, szolgáltatásainak javítása. 
5. A közmunkások célszerűbb foglalkoztatása, például az idős lakosok fizikai munkával történő segítése környezetük rendben tartásában.
6. Minden utcára kiterjedően a szilárd burkolat kiépítése.
7. A csapadékvíz és a szennyvíz elvezetési problémáinak felszámolása, Halas patak városi részének rendbetétele!
8. A csatornahálózat folyamatos fertőtlenítése a patkány invázió megszüntetése céljából,
9. A gyömrői helyi járat becsatlakoztatása a fővárosi közlekedésbe.
10. A városi tűzgyújtási, állattartási rendeletek felülvizsgálata, annak életszerűvé tétele, illetve ismételt megalkotása!

Sport, kultúra

1. A „Strand Tó” téli hasznosításának visszaállítása a jégfelület karbantartásával a helyi fiatalság egészséges szórakozása és a túrizmus téli fellendítése érdekében. 
2. A csütörtöki piaci játszótér EU-s szabvány szerinti átalakítása.
3. A kitűnőre érettségizett - legalább 4 éve gyömrői állandó lakos - diákok jutalmazása gépjárművezetői tanfolyam díjával.


Közbiztonság, egészségügy

1. A közbiztonság javítása, elsősorban az éjszakai járőrözés megerősítésével, a polgárőrség további erősítésével.
2. Az „Egészségház” bővítése, a labor rész önálló épületben való elhelyezése.

Dr. Tóth János, „DEMOKRATIKUS BALOLDAL” választási szervezet POLGÁRMESTER jelöltje.

2. sz. választókerület
Önkormányzati képviselő jelöltje.

1948. március 15-n születtem Nyáregyházán és 1979 óta élek Gyömrőn. Nős vagyok, két felnőtt gyermekem és két unokám van. 

Az IKARUS Járműgyártó Rt-től mentem nyugdíjba, ahol több mint 25 évet dolgoztam. 
Biztosítási szakjogász a végzettségem. Nyugdíjasként biztosítás és pénzügyi kisegítő tevékenységgel foglalkozom, mint a HORIZONT FTF Kft. szerződéses alvállalkozója.

2002-től az MSZP Gyömrő Helyi Szervezet Elnöke, valamint a Gyömrő Önkormányzat 2. számú választókerületének egyéni képviselője voltam 2006-ig. Az Önkormányzatban az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökeként, a Településiügyi-és Közbiztonsági továbbá a Környezetvédelmi Bizottságok tagjaként végeztem munkámat.
A 2006-s választás alkalmával a listás mandátumomról lemondtam a listán következő fiatal párttársam javára, aki képviselte másodmagával az MSZP-t Gyömrő Város Önkormányzatában. 2007-től átadtam az MSZP Elnöki teendőinek ellátását is fiatal párttársamnak. 

2013.decemberőtől ismét az én elnökségem vezetésével működik az MSZP Gyömrő Helyi Szervezet. 
Jelenlegi ciklusban nincs képviseletünk az Önkormányzatban. Ez évi választások alkalmával kampányunk épen arra irányul, hogy a baloldal ismét - a városban lévő - súlyának megfelelően képviselje a baloldali politikát városunkban, hogy az egyközpontú városvezetés - elsősorban politikai - hibáinak kialakulását megakadályozzuk és elősegítsük a város további dinamikus fejlődését!                            

Dr. Tóth János