nemzeti alternatíva közlemény
2013. december 27. 15:14

A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívát!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai, korábbi nevén Közép- és Kelet-Európa Tagozata 2013. december 27-én rendkívüli ülést tartott, amelyen elfogadták a „Van magyar jövő” elnevezésű kiáltványt. A tagozat neves tudósok és szakértők bevonásával elkészítette az MSZP Nemzetpolitikai programját, „Demokrata hazafiság és európaiság” címmel. A programot az MSZP Elnöksége január 9-én, az Országos Választmány pedig február 9-én vitatta meg és fogadta el. Tabajdi Csaba, európai parlamenti képviselő az ülésen aláhúzta: „elengedhetetlen, hogy a demokratikus ellenzék alternatívát mutasson a jobboldallal szemben, mert a jobboldali nacionalista politika bírálata nem elég a politikai ellensúlyhoz.  A „nemzeti” jelzőt egyetlen párt, vagy ideológiai irányzat sem sajátíthatja ki. Senki sem oszthatja a társadalmat „nemzetiekre” és „nemzetietlenekre”. A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívára van szükség, amely a demokrata hazafiságot és az európaiságot szorosan összekapcsolja. Nem lehet félszívvel sem magyarnak, sem európainak, sem demokratának lenni. Csak a teljes értékű hazafiság, európaiság és demokrata elkötelezettség lehet hiteles. Nincs hazafiság európaiság nélkül, miként nincs hiteles európai elkötelezettség hazafiság nélkül.” – hangsúlyozta a Tagozatot 1990-es alapításától kezdve folyamatosan vezető Tabajdi Csaba, aki az ülésen lemondott az elnökségről.

Tabajdi Csaba, a leköszönő tagozatvezető elmondta: „a vezetésemmel működő szellemi műhely a közel negyedszázad alatt több kötetnyi anyagot tett le az asztalra, fél éve elkészült a megújult MSZP Nemzetpolitikai Programja. Ez a program leszögezte, hogy a nemzeti összetartozás és a társadalmi igazságosság programja egymástól elválaszthatatlan. A nemzetpolitikának éppen úgy a része a külhoni magyarokkal kapcsolatos magyarságpolitika, a hazai kisebbségeket érintő politika, mint a magyarságtudat ápolása, nemzeti önazonosságunk formálása is.”

A szocialista EP-képviselő a tagok kérdésére válaszolva hozzátette: „az európai parlamenti munkát nem önszántamból kell befejeznem, hanem az MSZP vezetésének döntése nyomán. Az európai parlamenti munka még tart, így az elkövetkező időszakban van számos a magyar érdekek szempontjából fontos ügy, amelyekben a tőlem megszokott intenzitással dolgozom tovább. Továbbra is az általam megfogalmazott jelmondat szellemében kívánok tevékenykedni: Európában a magyar érdekekért, Magyarországon az európai értékekért!”