mszp.hu | Belföld | inas képzés
2014. október 10. 13:41

A „duális inasképzés” margójára

A magyarországi szakképzés csaknem négy sikeres évtizedét az a két-osztatú szakképzési – ha úgy tetszik, duális - rendszer biztosította, amelyben öntudatos, magabiztos, mobilizálható szakembereket képeztek az iparosodó magyar társadalom számára.

Azt már a Horthy korszak szakpolitikusai is tudták, hogy – a társadalom jól felfogott érdekében - az akkori inasoknak nem csak a szakma elsajátítására, hanem elméjük pallérozására is szükségük van. Ezért tanítottak nekik a hét két napján a szakmájukhoz szükséges algebrán, helyesíráson és szépíráson túl történelmet és szakrajzot is. Azt a mestert pedig, aki gátolta ebben inasát, büntették.

Ma a teljes magyar vállalkozói szféra mindössze 2 százaléka (2013-ban 9.000 vállalkozás) hajlandó részt vállalni a szakmunkás utánpótlás képzésében! Ők sem a szakmai utánpótlásért teszik ezt – mint ahogy az az EU többi országában természetes –, hanem többnyire azért az évi félmilliós támogatásért, amiből szép hasznuk marad. Hogy azután alkalmazzák-e vállalkozóink saját tanulóikat? Sajnos ez nem jellemző. Hogy az ebben a rendszerben szakképesítést szerző fiatalok alkalmasak lesznek-e a többszöri szakmaváltásra? Nem! Mint ahogy a saját szakmájukban a naponta változó új ismereteket sem képesek elsajátítani. Ez az oka annak, hogy olyan sok fiatal kerül az új gazdasági elvárások miatt utcára. Az ő sorsuk a munkanélküliség, illetve jó esetben az, hogy az alapokról kell újra új szakmát tanulniuk.

Mi lesz így, ilyen feltételekkel a magyar fiatalokkal? Mi lesz a jövőnkkel?

A Magyar Szocialista Párt Országos Pedagógus Tagozata azonnali, értelmes párbeszédet kezdeményez az oktatási kormányzat és a gazdaság szereplőivel. Alakítsuk át közmegegyezéssel úgy a mára már kaotikussá vált szakképzési rendszert, hogy az érdemi sikereket biztosítson minden érdekeltnek: a gyermekeinknek és a gazdaságnak egyaránt!

Kajtárné Botár Borbála,
a Pedagógus Tagozat elnöke