2011. október 28. 13:21

A Fidesz-kormány oktatáspolitikája ellopja a cigány gyerekek jövőjét!

Bár tagadják, hogy a közoktatási törvény tervezetéhez készült egy, a kormány szegény ellenes gazdaság- és társadalompolitikájáról lényegében mindent eláruló titkos dokumentum, a „nem létező” iromány világos képet ad arról, mi vár cigány gyerekek ezreire, ha a javaslat a mostani formájában emelkedik törvényerőre.

Nem elég, hogy a magyarországi cigányság a munkapiacról ki van szorítva, hiszen a Fidesz politikája kimerül abban, hogy négyórás közmunkaprogramban kívánja megoldani a romák foglakoztatását.

Másfél évvel a kormányváltás után világossá vált: a jelenlegi hatalom a cigányság jelenével nem kíván foglalkozni. Ennél is borzasztóbb azonban, hogy a jövőjét sem tartja szem előtt. A tankötelezettség korhatárának két évvel való csökkentése azt jelenti, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű cigány fiatalság nagy része vesztese lesz az oktatáspolitikának.

Abban a pillanatban, amikor a Fidesz-KDNP koncepciója törvényre emelkedik, okafogyottá válik minden olyan szakmai és politikai egyeztetés, amely a magyarországi cigányság integrációjáról folyik. Ugyanis a roma és a nem roma társadalmi elit az elmúlt húsz évben számtalanszor és világosan megfogalmazta: egyedül az oktatás teremthet esélyt a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, köztük a halmozottan hátrányos helyzetű cigányság felemelkedésére.

Szeretném ezért újfent jelezni: a magyarországi cigányság nem szociális segélyre, hanem az oktatás által szerzett tudásra, s ennek révén a valódi felzárkózást biztosító munkaerőpiacra szeretne berendezkedni.

Felszólítom ezért a kormányt, ne adjon esélyt arra, hogy a jelenlegi, sajnos igen szűk roma értelmiségi réteg tovább vékonyodjon!

Teleki László,
az MSZP elnökségi tagja