2011. augusztus 12. 10:04

A Fidesz megnyomorítja a dolgozó embereket

Az MSZP Országos Munkás és Érdekképviseleti Tagozata elítéli a Fidesz által vezetett kormány munkavállalókat sújtó és megnyomorító intézkedéseit. A Fidesz ígéreteivel becsapta az ország választópolgárait.

A kormány képtelen arra, hogy Magyarországot a tartós fejlődés útjára vezesse. Tönkre tett mindent, ami elősegíthette volna a reményvesztetteknek a szegénységből való kitörést. Az ígért munkahelyteremtés nem valósult meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az ígértekkel szemben csökkent. Az elvonások, a megszorítások, a dolgozók keresetének alacsony szintje, a magas rezsik és hitelek megélhetési nehézségeket okoznak, sokaknál a lakhatás is veszélybe kerül.

Az egykulcsos adórendszer az alacsony jövedelműeket sújtja, a munkavállalóknak kedvezőtlen, a gazdagokat gyarapítja. Ez az adórendszer igazságtalan, társadalmilag nem szolidáris tehát számunkra elfogadhatatlan!   

A kormány intézkedései nem ösztönzik az családok gyermekvállalási kedvét, biztonságát, így nem segítik a demográfiai hullámvölgyből való kijutást sem. A Munka Törvénykönyve tervezett változtatása ugyancsak a gyermekvállalási kedvet csökkenti.

A vidéken élők életkörülményei egyre elviselhetetlenebbek, a kistelepüléseken a munkához jutás szinte lehetetlen. Mezőgazdaságból megélni az alacsony jövedelmezőség miatt csak kevesen tudnak. A szövetkezeti mozgalom segítése, szervezése a vidéki élet, a mezőgazdaság talpra állításának eszköze lehet.

A tankötelesség leszállítása a nyomorba vezető út első állomása. A piacképes szakiskolák fejlesztése elengedhetetlen. Vidéki szakkollégiumok létrehozásával elő kell segíteni a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését, felemelkedését.

A tagozat elvárja a kormánytól és annak frakciójától, hogy a demokratikus értékrendhez minden eszközzel ragaszkodjon. Állítsa le a politikai indíttatású létszámleépítéseket a közszférában és a közmédiumokban.

A társadalmi szervezetek, a szakszervezek semmibevétele, a dolgozó rétegek érdekeinek semmibevételével egyenlő! A munkavállalók tényleges érdekképviseletét csak a szakszervezetek tudják ellátni.

A kormány a látszatintézkedéseit elhagyva összpontosítson a gazdaságra, a munkahelyteremtésre, ne ”Gazdasági Szabadságharcot” vívjon, mert ez a gazdaságpolitika jelenlegi formájában országromboló.

Adókedvezmények biztosításával el lehet érni a befektetési hajlandóság növekedését. Elő kell segíteni a lakosság megtakarításának növelését, biztonságát, az öngondoskodás elősegítését. Ehhez gazdasági érdekünk is fűződik.

Szociális bérlakások építése nem csak segítséget jelenthet a rászorultak számára, hanem egyben elősegíti az építőipar teljesítmény növekedését és így munkahelyeket is teremt.

Tiltakozzunk minden olyan intézkedés ellen, ami a dolgozó réteg érdekeit sérti, mi több veszélyezteti!
Tegyünk meg mindent a baloldali értékek megmaradásért és legyünk szolidárisak egymással!  

az MSZP Országos Munkás és Érdekképviseleti Tagozata