2012. július 13. 13:58

A Fidesz mindent fölforgató földtörvényéről

A Fidesz-kormány benyújtotta azt a földtörvényt, amely a jelenlegi agrártermelési rendszert fenekestül forgatja föl.

A történet kísértetiesen hasonlít a kilencvenes évek elején lezajlott folyamatokhoz, amikor az akkori jobboldali kormány politikai okokból szétverte a magyar mezőgazdaságot, óriási vagyonvesztést és foglalkoztatási problémákat okozva ezzel vidéken.

A benyújtott törvényjavaslat az MSZP számára elfogadhatatlan, mert:

- új fogalmakat vezet be a jogosultaknál, földműves csak természetes személy lehet, aki élethivatásszerűen műveli a földet, a jogi személyek mezőgazdasági termelőként kerültek meghatározásra.

- a tulajdonszerzés spekuláció kizárása érdekében történő erőteljes korlátozása erősen visszaveti majd a földforgalmat. Ez a bérelhető terület méretének korlátozásával együtt a kétmillió földtulajdonosnak vagyonvesztést fog okozni, és várhatóan uniós jogszabályokba is ütközik.

- a tisztán jogi korlátozás nem tudja megvédeni a spekulánsoktól a földet, ennél sokkal hatékonyabb lenne az adó és az illeték politika változtatása, hiszen a bajt elsősorban nem a vételi korlátozás, hanem a bérelhető terület ésszerűtlen korlátozása okozhatja.

- amíg egy család 500 hektárt tulajdonolhat, illetve bérelhet mindenféle kötöttség nélkül, addig egy társas vállalkozásnak 500 hektár műveléséhez legalább 30 főt alkalmazni kell. A maximálisan bérelhető terület 1200 hektár, ehhez már 100 alkalmazott kell.

- úgy rendezi át a magyarországi földhasználatot, hogy az 5 millió hektár szántóterületet 10000 család műveli majd, ami hozzávetőlegesen 40000 eltartottat jelent. Ma a mezőgazdaságban 120000 foglalkoztatott van. Ennyi családnak adnak a társas vállalkozások megélhetést, vidéken szinte csak ők a hivatalos foglalkoztatók. Ez a felelőtlen döntés 50-60 ezer családot, vagyis legalább 20 ezer embert tesz földönfutóvá!

- ha elfogadásra kerül, és a jelenlegi bérleti szerződések lejárnak, Magyarországon teljesen megszűnhet az állattenyésztés. Megfelelő földterület nélkül állatot tartani lehetetlen, és sajnos a családi gazdaságok eddig is inkább növénytermesztésből kívántak megélni. A földhasználat átrendezésének hatására az elmúlt évek fejlesztései révén létrejött vagyon – csakúgy, mint a 90-es években – tenyészet helyett az enyészeté lesz.

A szocialista párt arra kér minden józanul gondolkodó, a magyar vidékért aggódó, illetve a városokban élő, a magyar termékek iránt elkötelezett embert, mindenkit, aki még sokáig szeretne magyar árut vásárolni, emelje fel a szavát ez ellen az átgondolatlan, két világháború közötti félfeudális korszakot idéző terv ellen.

Az MSZP kész az együttműködésre egy olyan földtörvény megalkotásában, amely az ágazat és nem egy szűk réteg érdekét tartja szem előtt. A mostani ugyanis nem ilyen. A kormánynak ezért vissza kell vonnia, és a szakmai érdekképviseletek bevonásával újat kell készítenie!

Ez Magyarország, a magyar vidék érdeke.

Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke