2012. május 15. 13:08

A Fidesz politikai kommandója mindenkit tönkretesz

A 2 éves Fidesz kormányzás óriási károkat okozott az országnak és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Az emberek megélhetése minden nap küzdelem, a bérek nem emelkednek, sőt csökkenek, a különböző ellátások be vannak fagyasztva vagy megszűnnek.

Ez a kormányzat kommunikáció szerint az ország érdekében folyik és minden negatív történés az elmúlt 8 év bűne –jelentette ki a közvélemény figyelmének felhívásával tegnap Halmi József, megyei alelnök sajtótájékoztatóján.

Az érettségi időszakában vagyunk, a középiskolai érettségizők még soha nem álltak ilyen bizonytalan jövő előtt, mint ma. Úgy érettségiznek, hogy többségük nagy valószínűséggel nem tud továbbtanulni, mivel a költségtérítéses képzésre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők zömének nincs lehetősége.  Az állami finanszírozott képzéseket - a kormány áldásos tevékenységének köszönhetően -  felére csökkentette a felsőoktatásban.  

Mára nemcsak a felnőtt csoportokat teszik tönkre, hanem a gyerekeket is üldözi a kormány. Vajon milyen bűne van egy 18 éves fiatalnak a Fidesz kormánnyal szemben? Azzal a kormánnyal szemben, aki mindig a fiatalkorú szervezeteire volt büszke a rendszerváltás óta, ma már nem ad teret nekik.
 
A szociális alapellátásban látjuk azt, hogy egyre nagyobb terhet nyernek a civilek és az egyház. Miközben a szociális törvény módosításával a civileknek bekorlátozzák a lehetőségeit, úgyhogy ha alapellátásban akar bármelyik település területén gondozni, akkor a helyi önkormányzat és a képviselő testület hozzájárulását kell kérnie. Ez csak a civil szervezetekre vonatkozik, az egyházakra nem. A civil szervezeteknek a szociális alapellátásban a normatív támogatása ugyanannyi, mint az önkormányzatoknak, miközben az egyházaknak 1,9-es szorzóval kell ezt számolni.  Ez azt jelenti, hogy egy alapellátásban például a házi segítségnyújtásban durván 160.000 a normatíva az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek, míg az egyháznak majdnem a duplája jár ugyanazért a tevékenységért. A legtöbb önkormányzat nem járul hozzá, hogy a területén civil szervezet végezze az alapellátást, azzal az indokkal, hogy az egyházzal már együttműködik.

Követeljük, hogy hasonló szolgáltatásért hasonló bért, hasonló juttatást fizessen az állam. Ne emelje ki az egyházakat és ne sújtsa a civileket és az önkormányzatokat az alulfinanszírozással. Ezzel is ösztönzik az önkormányzatokat, hogy adják át szolgáltatásaikat az egyházaknak.

Minden téren ez a mai állam bizonyos csoportok támogatását erőlteti. Nem akarok egyházellenesen kommunikálni, előttük is elhúzza a kormány a mézesmadzagot és január elsejétől hasonló normatíva alapján fogják ezeket a szolgáltatásokat végezni ők is, mint mások.

Államosították a megyei intézményeket és van egy kormányhatározat, amely feladatot ad az aktuális miniszternek, hogy kidolgozza az államosított intézményeket, elsősorban szociális intézményeket hogyan lehet  a helyi önkormányzatoknak és az egyházaknak átadni. Kérdezem, akkor mire volt jó ez az államosítás?

Ma már nincs az országban olyan társadalmi csoport, szervezet, amit a kormány ne üldözne vagy az anyagiak csorbításával vagy a feladatok elvételével, az embereket pedig a jövedelmek csökkentésével és a bizonytalan jövővel.  – mondta Halmi József.