A Fidesz rossz kormányzása, nem az EU bünteti Magyarországot!

"Világos, hogy az EU-nak fel kell lépnie a demokrácia, a demokratikus alapelvek megsértése ellen, főképp, ha az saját határain belül történik. Nem szabad azonban megengedni, hogy Magyarországgal szemben az Európai Unió alkalmazza az EU Alapszerződésének 7. cikkét, amely a kohéziós támogatások vagy a szavazati jog megvonásával járna. Az Európai és a Magyar Szocialisták nem támogatnak egyetlen olyan intézkedést sem, amely a magyar állampolgárokat bünteti, akik a Fidesz kormányzása miatt már így is túl sokat szenvedtek." - hangsúlyozták az MSZP EP Delegációjának tagjai ma Strasbourgban annak kapcsán, hogy az Európai Parlament ma vitát tartott a magyarországi demokrácia helyzetéről az Alaptörvény negyedik módosítását követően.

A képviselők hangsúlyozták: példátlan és rendkívül súlyos figyelmeztetés, hogy alig több mint két év alatt negyedszer tárgyal a magyar jogállamiságról a jobboldali többségű EP.
 
"Ahogy azt az elmúlt két és fél évben számtalanszor láthattuk, a Fidesz és az általa irányított média minden demokráciaellenes döntés európai kritikáját Magyarország ellen intézett támadásként fogja beállítani, holott a kritika éppen a magyar állampolgárok védelmében születik. Ennek tudatában a 7. cikkely alkalmazását konkrétan nem is kérte egyetlen frakció sem az EP vita során." - húzta alá Tabajdi Csaba, Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit.
 
A néppárti José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke levelében több konkrét pontot is kiemelt, amellyel a Bizottságnak problémája van - figyelmeztettek a képviselők. "Az új alkotmány tovább rombolja az igazságügy függetlenségét is, amennyiben bebetonozza az OBH ügyáthelyezési jogkörét. Korlátozza a választási kampányt, mivel megtiltja a politikai hirdetések kereskedelmi médiában történő megjelenését. Szintén aggályos az a passzus, amely különadók kivetését teszi lehetővé, ha a kormánynak fizetési kötelezettsége keletkezne az Európai Bíróság döntése nyomán, tehát, ha egy, az európai jogszabályokba ütköző intézkedés eltörlésére kötelezné a kormányt a Bíróság."
 
"A problémák sora azonban ennél is jóval hosszabb, ahogyan arra Hannes Swoboda szocialista frakcióvezető, illetve az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában készülő, az alapvető jogok magyarországi helyzetéről szóló Tavares-jelentés munkadokumentumai is felhívják a figyelmet." - hangsúlyozta a delegáció. "A módosítás eltörli az Alkotmánybíróság azon jogát, miszerint az tartalmi szempontból is vizsgálhatja az alaptörvény módosításait. E jogot a kormány döntése az eljárási szabályok vizsgálatára szűkíti le, továbbá elveszi az Alkotmánybíróság jogát továbbá, hogy az elmúlt két évtizedben hozott döntéseire hivatkozhasson. Ezzel a kormány megakadályozza az Alkotmánybíróságot legfontosabb feladata, a jogállamiság védelmének ellátásában. " - mondták a képviselők.
 
A szocialista képviselők emlékeztettek arra: a módosítás több olyan intézkedést emel be az alaptörvénybe, amelyet korábban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélt vagy az európai intézmények komoly kritikával éltek velük szemben. Ilyen például a család fogalmának komoly szociális következményekkel fenyegető leszűkítése, vagy a hajléktalanság kriminalizálása. Sérti az állam és az egyház szétválasztásáról szóló alapelvet, mivel a parlament kezébe adja az egyházak elismerésének jogát. A módosítás továbbá korlátozza az egyetemek pénzügyi autonómiáját és a munkavállalók szabad mozgásának európai alapelvébe ütközően röghöz köti a diákokat. "Miután az Orbán-kormány mindent megtett az egyetlen független rádió, a Klubrádió felszámolására, most mindent megtesz a legtekintélyesebb ellenzéki társadalompolitikai kutatóintézet a Politikatörténeti Intézet felszámolására is. Új elemként ezt alkotmányos szintre emelték. Ez az ügy jól rávilágít arra, milyen a Fidesz hatalmának természete: mindent nyers erővel próbálnak "megoldani"." - mondta Tabajdi, Göncz, Gurmai és Herczog.
 
A magyar szocialista delegáció tagjai hozzátették: a magyar állampolgárok jogainak védelme érdekében folytatódnia kell a magyarországi jogállamiság európai megfigyelésének. "A magyar állampolgárok érdeke, hogy Magyarországon senkit se lehessen jogaitól, vagyonától akár visszamenőlegesen megfosztani, hogy újra legyen sajtószabadság, független igazságügy és szociális biztonság. Az MSZP ezekért a célokért áll ki mind Magyarországon, mind Európában." - húzták alá a képviselők.