A Fidesz „teljesített” ígéretei

A Fidesz által megszállt médiából harsogó kormányzati sikerpropagandával szemben szomorúan kell megállapítanunk, hogy a Fidesz nemhogy két hét, de két és fél év alatt sem volt képes rendet teremteni.

Lehet bűvészkedni a rendőrségi statisztikákkal, be lehet mutatni hatalmas rendőrségi létszámemelésként, mindent probléma megoldásaként a néhány hónapos gyorstalpalón félig kiképzett, alulfizetett újoncok szolgálatba állítását, azonban az emberek Borsodtól Baranyáig bőrükön érzik, hamis a kormányzati propaganda által sugallt kép. Nemcsak a mindennapokat megkeserítő bűnözéstől való félelem egyre erősebb az ország számos településén, de a hivatalos statisztikák is lesújtó képet mutatnak. Az embereket leginkább irritáló és félelemben tartó bűncselekmények száma 2009 óta radikálisan nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a személy elleni erőszakos cselekmények száma a 2011-re 14%-kal (23 914-ről 27 204-re), a közrend elleni bűncselekmények száma 56%-kal (68 986-ről 107 676-ra) nőtt. Ez lenne az ígért rend, a jó közbiztonság?

A rendőrség az ígéretek ellenére továbbra is alulfinanszírozott. Az állandó pénzhiány miatt a rendőrkapitányok számára a napi működés fenntartása is komoly kihívást jelent. A súlyosabb zavarok elkerülése érdekében a kormány előző évben több alkalommal volt kénytelen pótlólagos költségvetési forrást biztosítani a rendkívüli intézkedéseket szolgáló előirányzat terhére.

A kormányzati propaganda hatalmas, soha nem látott sikerként mutatja be a közel 2000 rendőrautó beszerzését. A rendőrök és a nyitott szemmel járó polgárok is pontosan tudják, hogy a rendőrség gépjárműállományát már az előző kormányzati ciklusokban is háromévente menetrendszerűen lecserélték. Ezért hosszú évek óta mindig új, a kor színvonalának megfelelő autókat használnak a rendőrök. Az aktuális, 3 éves szerződés lejártával, 2012 végén menetrendszerűen esedékes volt a gépjárműállomány megújítása. Ez az amortizációs csere azonban most soha nem látott mértékű beruházásként jelenik meg a médiában.

A Fidesz választási programjában olvasható kevés vállalások egyike volt, hogy a rendőröknek „jó fizetséget” fognak adni munkájukért. Ezzel szemben 2010 óta egy forinttal sem nőtt az illetményalap, a cafeteriát megnyirbálták, az állomány jelentős része vesztese az egykulcsos adórendszernek, és csupán sovány vigasz a tiszthelyettesi állománynak nyújtott, bértáblába be sem épített bruttó 14 ezer forintos illetménykiegészítés. Ez lenne az ígért jó fizetség?

Valóban teljesültek az ígéretek? Az ordító kormányzati propaganda lehalkítása után saját tapasztalatai alapján ítélje meg mindenki maga!

Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes,
a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja