2011. szeptember 27. 10:14

A forrásokon és a szervezettségen múlik, hogy lehet-e még Európa tudásközpont

Az EU elsődleges prioritásaként kell, hogy kezelje az uniós kutatási és innovációs programokhoz rendelt pénzügyi forrásokat – érvelt Herczog Edit az uniós kutatás-fejlesztés jövőbeni finanszírozásáról szóló Zöld Könyv tegnap esti vitájában.

A szocialista szakpolitikus szerint európai tudásalapú társadalom politikájának magában kell foglalnia az oktatás, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatok erősítését, egyúttal a közös stratégiai keretnek kezelnie és egységesítenie kell a teljes tudásfolyamatot például az infrastruktúrafejlesztés, a szabványosítás, a kutatási programok, valamint a kulcsfontosságú, új technológiák támogatására irányuló intézkedések révén.

Herczog Edit szerint elengedhetetlen ösztönzi az egyetemek, a nagyvállalatok, a kis-és középvállalkozások és kutatóintézetek közötti mindenfajta együttműködést és regionális, nemzeti és uniós szinten javítani kell a kutatás és az innováció hatékonyságát.

A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy pillanatra sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy bizonyos tagállamok viszonylag alacsony szinten vesznek részt a 7. tudományos keretprogramban, így a Strukturális Alapon keresztül a K+F-kapacitás növelése érdekében tett erőfeszítések ellenére az európai régiók között továbbra is jelentős kutatási és innovációs szakadék tapasztalható.

„Meggyőződésem, hogy ki kell aknázni valamennyi régió kiválósági potenciálját, célul kell tűzni, hogy az Unió minden részén megjelenjen a kiválóság, és mivel a Strukturális és Kohéziós Alapok jelentik a legfőbb eszközt ennek eléréséhez, az ezekbe a programokba tartozó régiók számára legyen kötelező jelleggel kiemelt cél az innováció” – fogalmazott Herczog. Ehhez azonban megfelelő eszközöket kell biztosítani nekik az intézményi kapacitásfejlesztés támogatására, meg kell erősíteni a helyi vállalkozások, szolgáltatások és kutatási és oktatási központok közötti kapcsolatokat.

„A kutatás, a fejlesztés és az innováció egyike azoknak a területeknek, amelyeken az európai együttműködés valódi hozzáadott értéket tudott felmutatni. Ez alátámasztja az EU rendelkezésre álló forrásai újraosztásának szükségességét. Mielőbb el kell indulni ebbe az irányba!” – zárta felszólalását a képviselő.