2012. szeptember 04. 19:33

A gyerekeken spórolnak az Eötvös iskolában?

A Magyar Szocialista Párt Orosházi Szervezete mély felháborodással értesült szülők megkeresés alapján arról, hogy az Eötvös József Katolikus Általános Iskola rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulói részére az intézmény − a törvényben foglaltak ellenére − nem biztosítja a napi háromszori ingyenes étkezést.

Dancsó József és a város fideszes vezetése egy évvel ezelőtt az Európai uniós támogatással teljesen felújított Eötvös József általános iskolát a sportcsarnokkal együtt fenntartásba adta a katolikus egyház részére. Ez ellen akkor nagyon sok szülő és az MSZP városi szervezete is tiltakozott. Akkor a fideszes vezetők többek között azzal nyugtatták a felháborodott szülőket, hogy az odajáró gyermekeket majd továbbra is megilletik mindazok a jogok és kedvezmények, amelyek az önkormányzat által működtetett iskolákba járókat megilletik.

Ezt a megállapodást az Eötvös iskola vezetése és az egyház egy év után egyoldalúan felrúgta. Információink szerint arra hivatkoznak, hogy a költségvetésükben a háromszori ingyenes étkezés biztosítására nincs meg a fedezet. Mondják ezt annak ellenére, hogy az állami alap- és étkezést támogató normatíva mellet a korábbi szocialista kormányzat jóvoltából jelentős, 230 ezer forintos kiegészítő normatívában is részesülnek tanulónként.

A városban ennek a törvényi kötelezettségnek − információink szerint − egyedül a katolikus fenntartású iskola vezetése és egyháza nem tesz eleget.

Adódik a kérdés, hogy Dancsó József és a fideszes városvezetés mit tesz annak érdekében, hogy a költségvetési, a gyermekvédelmi, a köznevelési, a szociális ellátással kapcsolatos, az egészségügyi törvények és rendelkezések, valamint az együttműködési szerződésben foglaltak betartásra kerüljenek?

Tiltakozunk a gyermekeket és az érintett családokat megillető jogosultságok és kedvezmények egyoldalú megkurtítása ellen, és követeljük azok maradéktalan biztosítását! Az Eötvös iskolában is biztosítani kell azt, hogy a rászoruló gyermekek (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek) ingyenesen hozzájussanak a napi háromszori étkezéshez!

Véleményünk szerint rossz és teljesen indokolatlan döntés volt a jól működő, uniós és közpénzből felújított iskolákat egyházi fenntartásba adni. A szocialista párt továbbra is ígéri, hogy ha bizalmat kap, akkor ezek az iskolák újra önkormányzati fenntartásban fognak működni, és a rászoruló gyermekek meg fogják kapni a napi háromszori ingyenes étkezést.

MSZP Orosházi Szervezete elnöksége