A gyermekek jogainak világnapja

A gyermekek jogainak világnapja van ma, ugyanis 54 évvel ezelőtt, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot.

Magyarországon 1997-ben ünnepeltük először e jeles dátumot, ugyanis az első szocialista kormány idején, abban az esztendőben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt.
A jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít.

E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermek-, és ifjúság védelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.
 
És most nézzünk néhány alapvető gyermeki jogot és annak érvényesülését a Nemzeti Együttműködés Rendszerében:
 
- Minden gyermek egyenlő. Bőrre, nemre, életkorra való tekintet nélkül minden gyermeket azonos bánásmódban kell részesíteni. Ezzel szemben hazánkban minél kisebb településen születik egy gyermek, annál nagyobb hátránnyal indul az életben.
- Minden gyermeknek joga van a megfelelő és egészséges táplálkozáshoz. Ezzel szemben ma Magyarországon 4 millió ember él a létminimum alatt, számtalan családban éheznek a gyermekek.
- Minden gyermeknek joga van tanulni és iskolába járni, ezzel szemben a Fidesz csökkentette tankötelesség korhatárát, a felsőoktatást pedig fizetőssé tette.
- A gyermekeknek joguk van véleményük kifejtéséhez, ezzel a szemben a kormány minden téren igyekezett negligálni és ellehetetleníteni a diáktüntetéseket.

Magyar Szocialista Párt 5 pillére, amire alapozva megváltoztatja Magyarországot:
nők, munkavállalók, kis-, és középvállalkozások, nyugdíjasok és a gyermekek.

- Magyarország ma még a félmillió éhező gyermek országa, ahol egy gyerek sorsa már születése pillanatában megpecsételődik. Ha szegénynek születik, egész életében az is marad.
- Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol minden egyes gyermek elérheti az álmait.
- Ezért az MSZP minden eszközzel támogatja, hogy minden gyermek többre vihesse, mint a szülei, függetlenül attól, hogy milyen családba született
- Felszámoljuk a gyermekéhezést, hogy ne kelljen senkinek üres gyomorral lefeküdnie.
- Garantáljuk a lehető legjobb egészségügyi ellátást minden gyermeknek, függetlenül attól, hogy az országban hol él.
- Befektetünk az oktatásba: a bölcsődétől az egyetemig biztosítjuk minden gyermek számára a minőségi oktatást.