MTI/mszp.hu
2011. január 08. 09:18

A halogatás - beleegyezés

Tisztelt Alkotmánybíróság!


A Magyar Szocialista Párt megismétli az Alkotmánybírósághoz intézett korábbi kérését: a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény alkotmányosságának haladéktalan megállapítását.

Különböző felmérések hosszú évek óta bizonyítják: az Alkotmánybíróság az az intézmény, amely kezdettől fogva hagyományosan élvezi a magyar állampolgárok leghatározottabb bizalmát. Ez a bizalom azonban csakúgy, mint a demokrácia következetes védelmében méltán kiérdemelt tekintély - roppant tünékeny. Az a közmegbecsülés, amely az Alkotmánybíróság tevékenységét, illetve a hazai alkotmánybíráskodást kísérte és kíséri, most egyetlen döntésével meghatványozódhat vagy elillanhat.Vannak kivételes pillanatok a történelemben, amikor egy-egy személyre vagy intézményre az egyébként megszokott köznapi felelősség sokszorosa hárul. Ez a mostani helyzet is ilyen. Közel hárommillió magánnyugdíj-pénztári tagnak kell sorsfordító döntést - rendkívül rövid idő alatt, kételyekkel telve -, visszavonhatatlanul meghoznia. Ebben a kényszerhelyzetben sürgős segítséget várnak el a számos szervezet és magánszemély által megfogalmazott alkotmányos aggodalmakra az alkotmányosság és az állampolgárok alapvető jogainak védelmére hivatott testülettől.

A Magyar Szocialista Párt 2010. december 22-én azért fordult sürgős eljárást kérő indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz, hogy az indítványok elbírálása még olyan időpontban történjen meg, amikor annak érdemi hatása lehet a magánnyugdíjpénztár-tagok döntésére.

A Magyar Szocialista Párt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény alkotmányellenességének megállapítása érdekében benyújtott indítványában a törvény kihirdetése napjára visszamenőleges megsemmisítését kezdeményezte.

Döntsön bárhogy is a felvetett aggályokról az Alkotmánybíróság, a Magyar Szocialista Párt, ahogyan mindig - ellenzékben és kormányon egyaránt -, most is tiszteletben fogja tartani az említett jogszabályok alkotmányosságával kapcsolatos határozatait. A sürgős eljárási kérelem mérlegelésének elmulasztását, illetve a kérelem elutasítását azonban felelőtlenségnek tartanánk.

Csak a lehető leggyorsabban meghozott alkotmánybírósági ítélet oszlathat el minden kétséget a bizalmatlanságot keltő jogszabállyal és alkalmazásával összefüggésben. A halogatás visszafordíthatatlan gazdasági, társadalmi és egyéni károkat okozhat.

A halogatás - beleegyezés.

A Magyar Szocialista Párt nagy tisztelettel, de a leghatározottabban felhívja az Alkotmánybíróság figyelmét arra, hogy érthetően nagy és általános az a várakozás, amely a korábbi nyugdíjrendszer egyik pillérének kidöntésével kapcsolatos beadványok sürgős alkotmánybírósági döntését megelőzi.

Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke-frakcióvezetője