2012. augusztus 02. 14:45

A hétköznapivá váló előítéletesség ellen! - A Porajmos áldozatainak emlékére

A Porajmos, a cigány holokauszt a XX. század legsúlyosabb emberiség ellen elkövetett bűncselekményei közé tartozik. Augusztus 2. az auschwitz-birkenaui cigánytábor felszámolásának, lakói lemészárlásának napja egyben a roma holokauszt áldozatainak emléknapja is.

A Magyar Szocialista Párt Józsefvárosi Szervezete e megemlékezés alkalmából hívja fel a figyelmet, hogy romák és nemromák rendezett együttélésének megteremtése 2012-ben még mindig Magyarország legfőbb társadalmi feladatainak egyike.

Napjainkban a populista kirekesztő politika sajnos hétköznapivá vált, s így hozzájárul hazánk rendszerváltás utáni történetének eddigi legsötétebb korszakához. A fizikai tettlegesség és szellemi elnyomás sokak számára ismét elfogadott lett roma honfitársainkkal szemben. A magyarországi cigányság a közelmúltban a vészkorszak óta nem látott meghurcoltatás és kirekesztés áldozata lett. Ma  az uralkodó politikai többség néma, vagy passzív asszisztenciája mellett   a szélsőjobboldal szinte minden társadalmi probléma megválaszolására a közös ellenségképet, gyakorta a cigánygyűlöletet használja eszközként. Dermesztő jelenség, ahogy a megbélyegző, előítéletes gondolkodás látszólag a hétköznapi életünk egyre inkább elfogadott, megtűrt részévé válik.

Mindannyiunk felelőssége, hogy az előítéletes közgondolkodás terjedésének és a gyűlöletkeltésnek véget vessünk. Mindannyiunk felelőssége az állampolgári méltóságától megfosztott cigányság sorsának alakítása.

Elengedhetetlennek tartjuk a cigányság teljes körű társadalmi integrációját. Ennek támogatásaként meggyőződésünk, hogy az értelmes munkavégzés lehetőségeinek megteremtése, a társadalmi és az iskolai szegregáció felszámolása is sürgős teendő, elsősorban a többségi társadalom kötelessége. A társadalmi feszültségek rendészeti úton még mindig nem oldhatók meg.

Korábbi javaslatunkkal összhangban kezdeményezzük, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat minden Józsefvárosban működő iskolában kérje fel az intézményvezetőket a Porajmos emlékének osztályfőnöki óra keretében történő megismertetésére.

Budapest, 2012. augusztus 2.

Komássy Ákos
az MSZP józsefvárosi szervezetének elnöke