A honvédelem napja alkalmából

A Magyar Honvédelem napja alkalmából köszöntjük katonáinkat, köszönjük mindennapi áldozatvállalásukat. Köszönet illeti őket helytállásukért, elkötelezettségükért, azért, hogy rendkívül nehéz körülmények között is kiválóan végzik munkájukat. Köszönjük, hogy akár életük kockáztatásával is védik hazánkat és naponta mutatnak példát emberségből.

Az ünnepen sem lehet azonban szó nélkül hagyni, hogy a honvédség az elmúlt három év felelőtlen politikája miatt milyen nehéz helyzetbe került. Kiszámíthatóság helyett látszatintézkedések jellemzik a kormány politikáját, a költségvetés drasztikus csökkenéséből látszik, a honvédség a kormány mostohagyermeke. A már így is szűkös költségvetést, az ígéretekkel ellentétben most további 4,64 milliárd forint zárolásával csökkentik, ami eleve több, mint amennyit a Honvédség jelenleg fejlesztésre tud fordítani.

 
Felháborító, hogy a honvédség legfőbb prioritásaként a takarékosságot jelöli meg a kormányzat. Az, hogy a teljesítmény még így is színvonalas, nem a kormányzati politikának, hanem az elkötelezett állománynak köszönhető. Így azzal a hangzatos szólamukkal ellentétben cselekednek, miszerint növelni akarják a Honvédség társadalmi megbecsülését, hisz azt a hamis látszatot keltik, hogy a Honvédség az eddigi költségvetésének a 2/3-ából is tud még spórolni.
 
Mégis miből akarnának így fejlesztéseket végrehajtani? Az előző kormányok által többségében konszenzussal meghatározott fejlesztési irányokat, intézkedéseket az Orbán-kormány megtörte. A 2007-ben konszenzussal elfogadott fejlesztési irányokról szóló országgyűlési határozatot hatályon kívül helyezték úgy, hogy semmilyen más hosszú távú fejlesztési tervről nem tudni. Bár azt állítja a kormány, hogy a honvédelem nemzeti ügy, mégsem egyeztet a legtöbb kérdésben a parlamenti pártokkal. Felháborító, hogy eredménynek nevezik a meghurcolt, adóztatással sújtott szolgálati nyugdíjasok önkéntes tartalékos rendszerbe való kényszerítését.
 
Egészséges létszámarányok helyett, amit a honvédelmi miniszter előszeretettel hangoztat, torzulás látszik a katonaállomány létszámának csökkenése miatt. A bérek és illetmények alacsony szintje, a szervezkedési jogok csorbítása, a béren kívüli juttatások megvágása, a csökkenő gyakorlatozási lehetőségek miatt egyre nagyobb a fluktuáció a legénységi állományban. Az országgyűlés hatáskörét jelentősen csökkentik a Honvédséggel kapcsolatban, így a civil kontroll egyik bástyája sérül, és egyre több információt zárnak el a Honvédségről a nyilvánosság elől. A kormányváltás óta eltelt évek alatt sem tudtak előrelépni a fegyverzet korszerűsítésében, pedig az üzemidők lejárta előre látható, nem egyik napról a másikra történik!
 
Az MSZP továbbra is kitart amellett, hogy az állománynak nyugalomra, kiszámíthatóságra és megbecsülésre van szüksége, ami tettekben is megnyilvánul, nem csak szavakban. Olyan előmeneteli- és illetményrendszerre, ami teljesítményre, folyamatos fejlődésre ösztönöz. A 2014-es kormányváltás után megszüntetjük a szolgálati nyugdíjasok juttatását sújtó 16%-os levonást, nyugdíjas státuszukat visszaállítjuk, és olyan új típusú szolgálati nyugdíjrendszert vezetünk be, amely mind az állomány, mind a társadalom megelégedésére szolgál. Valódi önkéntességen alapuló tartalékos rendszerre van szükség, valamint a honvédség feladatainak, fejlesztési irányainak és azok prioritásának pontos, kiszámítható meghatározására. Mindezek megvalósításához a honvédelmi költségvetés emelésére van szükség.
 
Elvárjuk, hogy a kormány megállapodást kössön az állomány számára kielégítő bér- és illetményrendszerről, és azok megfelelő mértékéről. Ha ezt nem teszi meg, a 2014-es kormányváltást követően az MSZP fogja megtenni, valamint megállítjuk a honvédség leépítését, látszatintézkedések helyett pedig stabil rendszert és kiszámítható fejlődést biztosítunk az állomány számára.
 
Demeter Márta,
elnökségi tag