2011. szeptember 14. 18:51

A jogalkotás minősége a hatékonyság és az átláthatóság növelésével javítható

“Európai döntéshozókként nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az európai polgárok nem bíznak az uniós intézményekben, és bennünk sem. Ennek orvoslására a nyitottságon és a hatékonyságon kell javítanunk” - fogalmazott dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő írásbeli hozzászólásában, amelyet a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens szabályozásról folytatott plenáris vitához nyújtott be.

Hozzászólásában Gurmai Zita szorgalmazta, hogy az uniós intézmények a polgárokat jobban vonják be a döntéshozatalba, és ehhez például az európai polgári kezdeményezés megfelelő eszköz lehetne. Emellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tájékoztatásra is - véli az EP-képviselő, hozzátéve, hogy a jogalkotásnak mindenki számára érthetően és követhetően kell zajlania. Ez egyaránt vonatkozik a jogalkotási dokumentumokra, de az ezekről folyó tárgyalások menetére is, az uniós jog alapelveit jelentő szubszidiaritás és arányosság tiszteletben tartását pedig a készülő jogszabályok és más döntések várható hatásainak alapos elemzésével garantálhatjuk - tette hozzá.

“Mindezeket a lépések nemcsak az európai intézményekbe vetett bizalom visszaszerzése miatt szükségesek, de a modern demokrácia működéséhez is elengedhetetlenek” - zárta hozzászólását Gurmai Zita.

Az elmúlt időszakban az uniós intézmények kiemelt törekvésévé vált a jogalkotás minőségének javítása, az adminisztratív terhek csökkentése és a jogszabályok helyes végrehajtásának biztosítása. Az elfogadott jelentésekkel a Parlament célja, hogy - a többi európai intézménnyel és a tagállamokkal együttműködve - fenntartsa az ezen a téren kialakult lendületet, minden politikaterületre kiterjesztve azt.