A jövő öt pillére

A kampány tétje nem a pártok boldogulása. A választási csata arról szól, hogy mi történik az emberekkel. A szocialisták a jobb élet reményét és valódi esélyét kínálják a választóknak. A mai megfélemlített, megalázott, meglopott ország helyett élhető, biztonságos, igazságos országot teremtünk. Ezért akarunk és ezért fogunk nyerni.

Megfosztjuk hatalmuktól mindazokat, akik azt hiszik: Magyarország a hűbérbirtokuk. Elszámoltatjuk a törvényekkel visszaélőket és azokat is, akik koncepciós perekkel próbálták lehetetlenné tenni ellenfeleiket. Jogállami eszközökkel védjük meg és állítjuk vissza a jogállamot. Nem lesznek többé kivételező szabályok, rokonokat és haverokat kedvezményező törvények, Fidesz-cégek által megrendelt paragrafusok. Azonos feltételek, azonos szabályok szerint keresheti mindenki a boldogulást.

Kormányzásunk a jövő felé fordul. Levertük a cölöpöket. Pontosan látjuk, milyen irányba kell indulnunk. Az MSZP öt pillér programja arról szól, kik járnak majd jól, ha kormányt alakítunk. Rövid válaszom erre az, hogy mindenki. A kiszámítható és igazságos szabályok, a javuló gazdasági mutatók mindenki számára kedvezőek lesznek. Ám van öt olyan nagy társadalmi csoport, amelyre különösen odafigyelünk majd.

Politikánk első pillére a gyerekek jólétének javítása. Szégyen, hogy Magyarországon félmillió gyerek éhezik vagy hiányosan táplálkozik! Ennek oka a családok szegénysége, ami a gyerekek jelenét és jövőjét sodorja veszélybe.

Elsődleges célunk, hogy Magyarországon ne legyen többé gyermekéhezés. Ez ügyben nincs türelem és nincs alku! Nullára kell leszorítani az éhes gyerekek számát. Emellett komoly költségvetési támogatást adunk az oktatásnak és az egészségügynek. A legszegényebb gyerek is hozzájuthat a legszínvonalasabb tudáshoz és a legjobb minőségű egészségügyi ellátáshoz. Nem hagyjuk, hogy a rossz anyagi körülmények már gyerekkorban döntsenek emberi sorsokról. Esélyt adunk, kinyitjuk a világot a gyerekek előtt.

Az MSZP kormányzásának második pillére a nők helyzetének javítása. A Fidesz-KDNP korlátolt politikájával szemben mi természetesnek tartjuk a nők egyenjogúságát. Ennek érvényesülnie kell a munkaerőpiacon és a fizetésekben egyaránt.

Megteremtjük a nők valódi választási szabadságát azzal, hogy bölcsőde- és óvodafejlesztési programot indítunk és támogatjuk visszatérésüket a munkahelyre. Célunk, hogy a szülők rugalmas munkaidőben dolgozhassanak. Szigorúan fellépünk a családon belüli erőszak ellen. Magyarország többé nem lesz a vak komondorok országa!

A harmadik pillér a munkavállalók helyzetének javítása. A Fidesz igazságtalan adórendszere, a létminimumtól messze elmaradó közmunkabér, a munkavállalói jogok gyengítése következtében ma már az is szegény, akinek van munkája. A munkahelyekről kiszorulóknak pedig csupán megaláztatást és totális elszegényedést hoz az Orbán-rendszer.

Az MSZP el akarja érni, hogy minden családban legalább egy embernek legyen munkája. Ugyanilyen fontos, hogy a munkából meg is lehessen élni. Ezt szolgálja majd az adórendszer átalakítása, aminek nyomán a szegényebbek kevesebbet, a gazdagok többet fizetnek a jövőben. A Munka törvénykönyve ismét a munkavállalókat fogja védeni, valamint a szakszervezetek érdekvédő jogosítványait is megerősítjük.

A negyedik pillér a kis- és közepes vállalkozások támogatása. Jól menő vállalkozások nélkül nincs, aki munkát adjon az embereknek. Mostanra a kiszámíthatatlan jogi környezet, az új adók sora, valamint az általános gazdasági hanyatlás rettenetes helyzetbe sodorta a vállalkozókat. Magyarország ma a csődök országa. Csődből nem lesz növekedés és nem lesz kenyér az asztalon.

Kormányra jutva vállalkozásbarát, kiszámítható jogi környezetet teremtünk. Segítjük a kis és közepes cégek piachoz jutását. Támogatjuk, hogy a nagyvállalatok beszállítóivá válhassanak. Ösztönözzük a vállalkozások forráshoz jutását: serkenteni fogjuk a vállalkozói hitelek folyósítását, valamint az EU-forrásokhoz való gyors hozzáférést. Egyszerűsítjük az adószabályokat, letörjük a lánctartozásokat.

Politikánk ötödik pillérét a nyugdíjasok támogatása jelenti. Nem tűrhetjük tovább, hogy szüleink, nagyszüleink nemzedéke számára az legyen a kérdés: gyógyszert vagy ételt vesznek fizetésükből? Ezen a helyzeten változtatni kell! Politikai kötelességünk is ez, de mindenekelőtt emberi tisztesség dolgának tekintjük.

Az MSZP-kormány garantálja a nyugdíjak értékállóságát. Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot. Ismét bevezetjük a nyugdíjprémiumot. Növeljük a méltányossági nyugdíjra fordítható forrásokat. A büntetőjog eszközeivel is védeni fogjuk az időseket. Visszaállítjuk a 65 év felettiek számára a valóban ingyenes utazás lehetőségét. A nyugdíjrendszerben bevezetjük a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, hogy mindenki a számára legkedvezőbb időpontban tehesse le a munkát.

Az öt pillér egész Magyarországról és egész Magyarországnak szól. Kijelöli politikánk irányait. Felelősséget vállalunk érte. Az öt pillér programja mentén a mostani reményvesztés helyett a biztonság és az esély időszaka kezdődik 2014-ben.