2012. április 21. 10:55

A kisebbségek jogait a regionális politikában is érvényesíteni kell!

"Az EU regionális politikájának létrehozásakor a statisztikai szemlélet volt meghatározó. Az uniós régiókat akkor azért hozták létre, hogy az uniós támogatásokat célzottabban, kisebb elszámolási egységekbe irányítva tudják folyósítani. A régiók kialakításakor ezért az elsődleges szempont nem az volt, hogy történelmi-, gazdasági-, és szociális egységet alkossanak, hanem, hogy általuk maximalizálni lehessen az uniós támogatásokat. Ideje, hogy meghaladjuk ezt a szemléletet és olyan változtatásokat kezdeményezzünk az EU regionális politikájában, amelynek következtében erősödik a régiók belső kohéziója. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adott területen élő népcsoportok akaratát is figyelembe kell venni a régiók határainak megállapításakor. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy bizonyos uniós országokban az évszázadok óta létező történelmi kötelékeket a régióhatárok önkényes megállapításával próbálják meg elszakítani" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba a Nemzeti Kisebbségügyi Frakcióközi Munkacsoport (Integroup) elnöke, a testület mai ülésén. A képviselők arról folytattak vitát az Európai Parlamentben, hogy az Európai Unió regionális politikája miként szolgálhatja a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségek megmaradását és önrendelkezését.

Komlóssy József, a svájci SENCE intézet alelnöke előadásában emlékeztetett, hogy az Európai Unió regionális politikája szerint a tagállamoknak a régiók kialakításakor a földrajzi, a társadalmi, a gazdasági, a történelmi, a kulturális és a környezeti szempontokat is figyelembe kell venniük. A tagállamok azonban lényegében szabad kezet kaptak az Európai Uniótól és ez gyakran mesterséges területi egységek létrehozásához vezetett. "A történelmi és kulturális hagyományok figyelmen kívül hagyásával, mesterséges módon létrehozott régiók nem képezhetnek demokratikus egységet. A régiók legitimitását csak a helyi lakosság támogatása, a tőlük nyert demokratikus felhatalmazás biztosíthatja. Ez viszont feltételezi, hogy a helyben lakók, adott esetben az őshonos kisebbséghez tartozó személyek maguk is beleszólást kapjanak a regionális határok kijelölésébe" - fogalmazott.

Tabajdi Csaba kiemelte, hogy az Európai Unió, mint regionális összefogás a globalizációra adott egyik lehetséges válasz. Az unió keretein belül a nemzetállamok nem veszítik el jelentőségüket, de bizonyos, hogy a jövőben nagyobb szerepet játszanak majd az országokon belül kialakított régiók. "A régióknak azonban csak akkor van jövője, ha azok szerves gazdasági és kulturális egységet alkotnak, ha határaikat nem központi akarattal, hanem a helyi érdekekre és a történelmi hagyományokra figyelemmel demokratikus módon állapítják meg" - fogalmazott Tabajdi.