A kollektív bűnösség szlovákiai alkalmazása elfogadhatatlan Európában!

"Megengedhetetlen a kollektív bűnösség elvének megerősítése, valamint az, hogy egy nemzeti közösség tagjait politikai okokból megfosszanak szerzett jogaiktól, és megsértsenek emberi méltóságukban." - állapította meg Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője. Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának mai ülésén a Benes-dekrétumok sérthetetlenségét kimondó 2007-es szlovákiai parlamenti határozatokról és a szlovákiai állampolgársági ellentörvényről zajlott vita. "Ideje, hogy az Európai Unió kimondja: a kollektív bűnösség elvének fenntartása és a szlovákiai állampolgársági jogszabályok ellentmondanak a jogállamiság és az emberi méltóság alapvető követelményeinek."

"Elfogadhatatlan az, hogy Szlovákia 2007-ben az Európai Unió tagállamaként megerősítette a magyar és német nép kollektív bűnösségét kimondó Benes-dekrétumokat, amelyek több ponton is sértik az uniós alapértékeket. Többek közt ellentétesek a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a tulajdon sérthetetlenségének elvével, a kollektív bűnösség tilalmával. A 143 dekrétum a szlovák és a cseh államiság alapját képezi, de közülük tizenhárom a Szlovákiában élő magyarokra máig ható érvénnyel tartalmazza a kollektív bűnösség elvét. Ezeket haladéktalanul hatályon kívül kellene helyezni, és a jogsértések áldozatait a szlovák államnak meg kellene követnie az okozott sérelmekért.
 
"Örvendetes, hogy Viviane Reding alapjogi biztos, az Európai Bizottság alelnöke, valamint José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke javaslata, illetve az EP előtt lévő Tavares-jelentés alapján felmerült a valamennyi tagállamra kiterjedő, a jogállamiság, a demokrácia állapotát értékelő ellenőrző mechanizmus bevezetése." - húzta alá Tabajdi Csaba.
 
"A szlovák állampolgársági jogszabály aránytalan válasz és magával a szlovák alkotmánnyal is ellentétes. A jelenlegi szlovákiai gyakorlat az emberi jogok súlyos megsértése. A magyar állampolgárságot is megszerzőket nemcsak állampolgárságuktól, de állandó lakhelyüktől, sőt szerzett jogaiktól, nyugdíjuktól, egészségügyi ellátásuktól is megfosztják. Ez elfogadhatatlan a mai Európában. A jelenlegi állapot nem nevezhető normálisnak, és mind a szlovák, mind a magyar kormány politikája túl konfrontatív ahhoz, hogy megoldást találjanak. A megbékélésre kész demokratikus pártok együttműködésére van szükség mind Magyarországon, mind Szlovákiában annak érdekében, hogy rendeződjön a helyzet." - húzta alá Tabajdi, aki a petíció további megvizsgálását javasolta a Petíciós Bizottságnak.