2012. április 11. 12:38

A költészet napjára, József Attila születésnapján

Közel fél évszázada a mai napon, József Attila születésnapján a magyar költészet és irodalom kiválóságait ünnepeljük. Tisztelgünk mindazon művészek, alkotók nagysága előtt, akik vitathatatlan és örökérvényű tehetségükkel ajándékozták meg a magyar nemzetet.

Művészeti életünk meghatározó műhelyei, vezető egyéniségei sorra fogalmazzák meg manapság aggodalmukat és kritikájukat: a mostani kormányzat számára nem fontos a kultúra. A kultúra sohasem volt rentábilis, a művészet nem termel azonnali, számszerűsíthető profitot. A természeti szépségeinket kiaknázó idegenforgalom és a turizmus mellett azonban a jövőben is csak a tudás, és a műveltség erejére támaszkodhatunk. Ez az az aranytartalék, amely nem csak jól képzett, tanult emberfőket nevel, hanem az egymás megbecsülésén, az emberi méltóság tiszteletén, valamint a civilizált vitákon  alapuló kiegyensúlyozott közélet és politika biztosítéka is egyúttal.

A jelenlegi kormányzó hatalom nap mint nap bizonyítja a kultúra iránti érdektelenségét, amikor két évtizeddel a rendszerváltozás után nemhogy politikusok, hanem költők szobra is zavarja a hatalmon lévők szemét. Amikor a József Attila-díjak kiosztásánál a magyar írószervezetek delegáltjaiból álló kuratórium ajánlását több személy esetében megvétózó miniszteré a végső szó a kitüntetésre érdemes tehetségek megítélésekor. Amikor Matolcsy György egy hónappal azután, hogy átköltözött a Pénzügyminisztérium régi épületébe, a hírek szerint megszabadult a szobája előtt lévő Kossuth-szobortól.

A kultúra nem a kivételezett kevesek, nem az elit ügye, hanem az egész magyar társadalom ügye. "Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent." - írta József Attila. Közös érdekünk és valamennyiünk felelőssége, hogy a magyar kultúra képviselői valódi megbecsülésben részesüljenek, hogy életkortól, lakóhelytől és iskolai végzettségtől függetlenül mindenki számára elérhető legyen a kultúra, a mindennapok részévé váljon az olvasás, a színházi előadás élménye.

József Attila szobrának helye nem örökségvédelmi vagy épp építészeti kérdés, hanem az egyetemes magyar kultúra iránti tisztelet kérdése. Erre mutatott rá Radnóti Miklós özvegye, Gyarmati Fanni is, aki nyílt levelében vette védelmébe az Országgyűlés épülete mellett álló József Attila-szobrot, a Munkácsy- és Kossuth-díjas Marton László szobrászművész alkotását.

Miniszterelnökök, parlamenti képviselők jönnek-mestmennek, s vigyék bár a Költő szobrát bárhová is eredeti helyéről, velük ellentétben - József Attila örök. Költészete nemzeti érték, igazi közkincs, Magyarország büszkesége.

Orbán Viktor frissen beiktatott miniszterelnökként igen elegánsan és nagyvonalúan, mosolyogva úgy nyilatkozott egy televíziós riportban az irodája ablaka alatt álló, a Dunára néző József Attila-szoborról: "Ha már írt egy rendes verset a Dunáról, akkor mégiscsak jó helyen van ott."

Miniszterelnök úr, igaza van, bizony jó helyen van ott.


Mesterházy Attila,

elnök-frakcióvezető