2012. február 25. 09:37

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján

A 20. század nagyhatású és romboló ideológiája által meghurcoltakra, tönkretettekre és megalázottakra emlékezünk a mai napon. A kommunista diktatúra, mint politikai utópia, majd fél évszázadon át tartó totális elnyomássá fajult: a társadalom egészét átszőtte a hétköznapokat is megnyomorító hazugság és bizalmatlanság.

1946-ban kényszermunkára ítélték Demény Pál baloldali politikust (1990-91-ben az MSZP országgyűlési képviselője). 1947-ben letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát (a Független Kisgazdapárt főtitkárát), Nagy Ferenc miniszterelnököt lemondásra bírták, a szociáldemokrata párt korábbi vezetőjét, Peyer Károlyt távozásra kényszerítették. Ezután Kéthly Annát kizárták a szociáldemokrata pártból, megfosztották képviselői mandátumától, 1950-ben pedig letartoztatták és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

A bolsevik hatalom nemzedékek sorát fosztotta meg a szabadságtól, a demokratikus jogok gyakorlásától: egyéni sorsokat, szakmai életutakat tett tönkre, családokat szakított szét a terror, az elnyomás és a megfélemlítés.

A magunk és gyermekeink biztonságos és kiszámítható jövője érdekében soha nem feledhetjük Bibó István 1946-ban papírra vetett, máig érvényes gondolatait: "Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni: nem félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az ellenséges propagandától, a lekicsinyléstől (...)."

Ez az emléknap minden demokratikus politikai erő, civil szerveződés és valamennyi magyar állampolgár számára figyelmeztetés is egyben. Soha nem szabad megengednünk, hogy a demokratikus értékek és intézmények szisztematikus felszámolásának következményeként még egyszer az egyeduralom kiépülésének és megszilárdulásának aggasztó veszélyével kelljen szembenézni. Ugyanakkor ideje lenne szembenézni azokkal a történelmi bűnökkel is, amelyekért a ki nem mondott és fel nem vállalt felelősség még sokakat terhel. Hisz nem elég nemzeti egységet hirdetni a kommunista diktatúra elítélésében. A fasizmus, a náci ideológia és a nemzetiszocializmus bűneiért, a holokauszt áldozataiért vállalt felelősség kérdésében is nemzeti egyetértésnek kell kibontakoznia.  

A magyar demokrácia és a köztársaság alapértékeinek felelős képviselete valamennyiünk érdeke. Közös a felelősségünk, milyen útra lép Magyarország az előttünk álló hónapokban és években. Meg kell értenünk és meg kell értetnünk: demokráciánkat politikai hovatartozástól, ideológiai meggyőződéstől függetlenül folyamatosan kell építenünk és védelmeznünk.
 
Mesterházy Attila,
elnök-frakcióvezető