mszp.hu | Belföld, Külföld | közlemény rászorulók
2014. szeptember 12. 11:12

A kormány biztosítsa az Uniós szabályozásból fakadó előnyöket a magyaroknak

Az Európai Bizottsághoz fordult Szanyi Tibor EP-képviselő a munkahelyi egészségmegőrzés és baleset-megőrzés összehangolásával, a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolásával, akadálymentesítéssel és a fogyatékkal élő gyermekek elhelyezésével kapcsolatosan.

A szocialista delegációvezető írásban feltett kérdésében a fogyatékkal élő gyermekek elhelyezésével kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint valamennyi kiskorú európai állampolgárnak biztosítani kell a családnál történő elhelyezés lehetőségét. Martine Reicherts jogérvényesülési biztos válaszában kifejtette, hogy az ez irányban történő elmozdulás immár az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó új jogalkotási csomag részét képezi, valamint kiemelte, hogy a Bizottság szilárdan elkötelezett a kiszolgáltatott helyzetben levő gyermekek és fiatalok védelme mellett.

Szanyi Tibor a munkahelyi egészségmegőrzés és baleset-megelőzés összehangolásával kapcsolatos kérdésében kifogásolta, hogy az ezzel kapcsolatos tagállami gyakorlatok nincsenek kellően összehangolva, maximum azok egyes elemei irányelvek szintjén. A képviselő a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolásával kapcsolatban rámutatott, hogy Magyarországon a családtagokat ápolóknak nem biztosított a hosszú távú gondoskodás és a munkaerőpiacra való visszatérés lehetősége, az ápolási díjat pedig sok esetben csak komoly akadályok leküzdésével lehet igénybe venni. A Bizottság nevében választ adó Andor László uniós biztos válaszában kifejtette, hogy a védelem szintje tagállamonként eltérhet, azonban az uniós jogszabályokban lefektetett minimumkövetelményeket valamennyi tagállamban be kell tartani. Andor kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a Bizottság több eszközzel is támogatja a tagállamok erőfeszítéseit, melyek a tartós ápolás-gondozás nyújtására és minőségére, valamint annak fenntartható finanszírozására vonatkozó közös célkitűzésekre irányulnak.

A fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítéssel kapcsolatosan Szanyi Tibor azt kérdezte, hogy a Bizottság hogyan tudja ösztönözni a tagállamokat a személyes jelenlét nélkül elérhető szolgáltatások körének bővítésére? A képviselő kérdésében kifogásolta, hogy Magyarországon az érintettek és az érdekvédelmi szervezetek szerint nem történt előrelépés, ugyanis csak nagyon minimális szolgáltatás érhető el személyes jelenlét nélkül. Neelie Kroes versenypolitikai biztos válaszában arról adott tájékoztatást, hogy a Bizottság egy olyan javaslatot terjesztett elő, aminek elfogadása esetén az irányelv arra fogja kötelezni a tagállamokat, hogy a közszektorbeli szervezetek weboldalait tegyék akadálymentessé. Ez az intézkedés egyúttal a vállalkozásokat is weboldalaik akadálymentesítésére fogja sarkallni.

Ezen problémák Magyarországon is több ezer embert érintenek súlyosan, így, a szocialista delegációvezető arra kéri a magyar kormányt, hogy fogadja meg az Európai Unió ajánlásait és éljen tagságunk nyújtotta lehetőségekkel.

Háttér:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124703/TIBOR_SZANYI_activities.html


Szanyi Tibor
EP-képviselő, delegációvezető