A kormány figyelmen kívül hagyja a külhoni magyarság érdekeit

A Magyar Országgyűlés plenáris ülésének mai napirendjén többek között két, a Szlovák Köztársasággal kötött nemzetközi szerződés elfogadását célzó törvényjavaslat általános vitája szerepel. Az Országgyűlés alakuló ülése óta eltelt tíz hónapban ez már a harmadik alkalom, hogy északi szomszédunkkal kötött egyezmény elfogadásáról tárgyal a ház.

A két országot összekötő hidak, vagy a szervezett bűnözés elleni közös fellépés rendkívül fontos a két ország közötti kapcsolatokban, de ugyanakkor sajnálatos, hogy a felvidéki magyarság életét döntően befolyásoló és a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokat terhelő olyan kérdésekről, mint a szlovák állampolgársági törvény, vagy a szlovák nyelvtörvény, mélyen hallgat a jelenlegi magyar kormány.

Ezúton is felszólítjuk a kormányt, hogy az eddig gyakorlattól eltérőn, a szomszédos országokkal folytatott kétoldalú találkozókon vesse fel a külhoni magyarság problémáinak kérdését és határozottan lépjen fel jogaik érvényesítése érdekében!

Kiss László,
országgyűlési képviselő, a Nemzeti összetartozás bizottság tagja