2011. október 18. 11:28

A kormány halálra ítélte Pest megyét

Mint az elmúlt napokban kiderült, a megyei közgyűlési elnökök és a kormány felhatalmazás nélkül, megyei közgyűlési döntések hiányában kötöttek megállapodást a megyék sorsáról, a megyék vagyonának átadásáról a kormány számára. Álláspontunk szerint ez törvénytelen, sérti a hatályos Alkotmányt, az államháztartási törvényt és az önkormányzati törvényt is. A kormány és a fideszes megyei vezetők "megállapodása" valójában a megyék kifosztása, hiszen a megállapodás a megye minden ingó és ingatlan vagyonára kiterjed.

Különösen nagy a bűne és felelőssége ebben a törvénytelen megállapodásban Szűcs Lajosnak, a Pest megyei közgyűlés elnökének, aki a Megyei Önkormányzatok Szövetsége elnökeként nem védte és óvta a megyék önállóságát és vagyonát, hanem önként ajánlotta fel átadásra a megyei vagyont, ezzel is közreműködve a megyei önkormányzatok kiüresítésében, halálra ítélésében.

A megyék érdeksérelme világos, hiszen az átadott vagyon jóval nagyobb, mint az átvett adósság. Legalább ezermilliárdos vagyont vesz el a kormány a megyéktől, az átvállalt adósság mértéke pedig ennek az ötödét sem éri el; összesen 180 milliárd forint.

A szándék is világos. Egyrészt nagyarányú, drasztikus létszámleépítések, nemcsak az átvett intézményekben, hanem nyilvánvalóan a megyei önkormányzatban is. Másrészt az átvett vagyon átsorolása, forgalomképessé tétele, majd eladása. A legutóbbi közgyűlésen már négy iskola - Nagykáta, Vác, Cegléd, Aszód - "vállalkozói vagyonba" sorolása elkezdődött. Joggal feltételezhető, hogy a leendő tulajdonosok már ugrásra készen állnak az odaígért vagyonért.

Bár utólag próbálják magyarázni a magyarázhatatlant, szeretném világossá tenni: amit aláírtak, az nem szándéknyilatkozat, hanem megállapodás. Megállapodás, amelyben súlyos kötelezettségeket vállalt a megye nevében, annak felhatalmazása nélkül a megyei közgyűlés elnöke. Ahhoz sem vették a fáradtságot, hogy a saját többségükkel megszavaztassák a vagyonátadást. Pedig az eltelt egy év azt mutatja, hogy a Pest megyei fideszes képviselők minden kormánypárti előterjesztést vita, sőt hozzászólás nélkül, jó pártkatona módjára megszavaznak.

Egyeztetés nincs, az ellenzéki felvetések, aggályok, javaslatok érdemi válaszok nélkül maradnak, majd beindul a szavazógépezet. Vita nélkül, erőből nyomnak át minden előterjesztést. Ez a módszer a Parlamentben, ez a módszer Pest megyében is. Szűcs Lajos Pest megyei elnök demokráciafelfogása ugyanolyan, mint Orbán Viktoré.

Az ő demokráciájuk olyan demokrácia, ahol két farkas és egy bárány demokratikusan, kétharmados többséggel szavaz arról, hogy "Mi legyen a vacsora?".

Ezért jutott ide az ország, ezért jutott ide Pest megye.

Az MSZP Pest Megyei Területi Szövetsége és közgyűlési frakciója

- Vizsgálatot, illetve annak elvégzése után a szükséges lépések megtételét kezdeményezi a Pest Megyei Főügyészségnél a megállapodás ügyében.

- Törvényességi eljárást kezdeményez a Pest Megyei Kormányhivatalnál a megyei vagyon állami tulajdonba vételéről aláírt megállapodással kapcsolatban.

- Kezdeményezi Pest megye ingó és ingatlan vagyonelemeire vonatkozó vagyonérték meghatározását, nyílt közbeszerzési eljárásban.

Kovács Barnabás,
a Pest Megye Közgyűlésének MSZP-frakcióvezetője