A kormány társadalomfelfogása bezárja Magyarországot

Reménykeltő, hogy van igény a változásra, egy szabadabb, igazságosabb Magyarország megteremtésére – mondta Tóbiás József a Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Táncsics Mihály Alapítvány konferenciáján.

A Magyar versenyképesség közép- és kelet-európai összefüggésekben címmel rendezett szakmai találkozón elhangzott nyitóbeszédében pártunk elnök-frakcióvezetője rámutatott, hogy már konzervatív tudósok is hangoztatják, hogy a kormány társadalomfelfogása bezárja Magyarországot, tartóssá teszi helyét az alacsony fejlettségű országok körében. Ezzel folyamatosan hozzájárul a társadalom lecsúszásához.

Drámainak nevezte a magyar társadalom helyzetét, amelyben óriásiak a jövedelmi és a tulajdoni különbségek, és kijelentette, hogy olyan válságban lévő területek vannak hazánkban, amelyek nélkül a versenyképesség és a siker elképzelhetetlen. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta az iskolarendszer és az oktatás tragikus helyzetét.

A mostani konferencia célja a szabadság és a szolidaritás megteremtése a társadalomban, amelyben élünk, tágabb értelemben pedig a földrészen, amelyen élünk – mondta, majd üdvözölte a Kúria a népszavazással kapcsolatos reggeli döntését, amelyről úgy vélte: bár egy jogállamban természetes lenne, de Magyarországon meglepő, hogy jogállami döntés születik.

Baja Ferenc, a Táncsics Mihály Alapítvány elnöke köszöntő beszédében leszögezte, hogy az ország versenyképessége azonos a társadalom versenyképességével, de ez a versenyképesség valójában a nemzetközi piacokon való megmérettetés. Hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy hazánk miként szerepel ezen a versenyképességi vizsgán, amelyen egyelőre nem állunk jól, a szerény 63. helyet foglaljuk el.

A korábbi miniszter kijelentette, hogy ebben óriási a felelőssége a jelenlegi kormánynak is, ezért a konferencia szereplőit, mint a kormányváltásról gondolkodókat szólította meg. Magyarország versenyképességét egy másik kormány fogja megteremteni – jelentette ki Baja Ferenc, aki szerint azt a tendenciát kell megfordítani, hogy évről évre többen próbálják ki külföldön a versenyképességüket.

Köszöntőjében Jan Niklas Engels, a FES Budapesti Irodájának vezetője köszöntőjében rávilágított, hogy a gazdasági versenyképesség nem olyan téma, amelyet csak a gazdasági szakembereknek lehet tárgyalni, hanem politikai szempontból is fontos: a gazdaság fejlődése Magyarországon is a politika legfőbb céljai közé kell, hogy tartozzon.

Hozzátette, hogy a gazdaság fejlődése sokkal több a közzétett adatoknál: a globalizálódó világban a versenyképesség áll az érdeklődés középpontjában. Figyelmeztetett, hogy a GKI tanulmányaiból is kiderül, hogy a versenyképességnek köze van az oktatáshoz, a szociális gondoskodáshoz és az egészségügyhöz is.

A gazdasági növekedés nem lehet öncélú, a középpontba a polgárok jólétét kell helyezni – hangsúlyozta Jan Niklas Engels.