2011. március 22. 11:35

A kormánypárt is bírálta saját kormányrendeletét - Ülésezett a Fogyasztóvédelmi bizottság.

A mai napon a Fogyasztóvédelmi bizottság napirendre tűzte a rendezvények szervezésére vonatkozó jogi szabályozás fogyasztóvédelmi szempontból történő áttekintését.

Az ülésen elhangzott véleményeket és javaslatokat figyelembe véve, a fogyasztók védelmének teljesebbé tétele érdekében a bizottság állásfoglalást fogalmazott meg.

 A bizottság egyetértett a fogyasztók életének, testi épségének és egészségének védelme érdekében megfogalmazott rendelkezéseivel, meglepő módon, a kormánypárti képviselők a kormány által hozott rendeletet bírálva több ponton kezdeményezték - az ellenzéki képviselőkkel egyetértve - a részletek újragondolását.

 Különösképpen fontosnak tartjuk a fiatalkorú fogyasztók védelmét szolgáló rendelkezéseket, valamint ezek betartásának, betartatásának ellenőrzését. Áttekintésre javasoljuk azonban a jogszabály azon előírásait, amelyeknek az előírt módon történő betartatása életszerűtlen helyzeteket idézne elő, ilyen például az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésének csatolásának kötelezettsége.

 Az ülésen elhangzott észrevételek közül megfontolásra érdemesnek tartjuk, hogy jogszabály írja elő, hogy az adott rendezvénynek legyen személyében is felelős szervezője, illetve a rendezvény helyszínén legyen olyan felelős vezető, aki rendkívüli esemény bekövetkezése esetén intézkedésre, ellenőrzések alkalmával pedig együttműködésre kötelezett. Ezeken kívül álljon rendelkezésre egy bárki számára megtekinthető nyilvántartás, a rendezvénnyel összefüggésben esetlegesen bekövetkezett, a fogyasztókat ért károk esetére. A születendő törvény foglalja magába a vagyoni biztosíték-, a felelősségbiztosítás előírásának-, illetve a felmerült károk megtérítésének részletes szabályozását is. Ezeken felül megfelelő megoldás kidolgozását javasoljuk a rendezvényre elővételben megváltott belépőjegyek árának a rendezvény elmaradása esetén történő visszatérítésére. A szocialista képviselők szerencsés kezdeményezésnek tartják a rendezvényszervezői szakmát tömörítő kamara létrehozására vonatkozó elképzelést, valamint a jogi szabályozáson túlmutató kérdések etikai kódexben történő szabályozására irányuló törekvést is.

Simon Gábor,

a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságának elnöke