mszp.hu
2017. november 15. 15:42

A lengyel és magyar kormány ténykedésével kapcsolatos eljárásokat egyesíteni kell

Az Európai Parlament tegnapi ülésén nem először volt napirenden a jogállamiság lengyelországi helyzetének bírálata, de újdonság, hogy az élénk vita után elfogadott határozatot – a lengyel kormánypártot is magában foglaló EU-ellenes jobboldal kivételével – a parlamenti frakciók közösen jegyezték.

Ez erős politikai támogatást jelent az európai jog megsértése miatt a lengyel kormánnyal szemben kötelességszegési eljárást folytató Bizottság számára, sőt a dokumentum ezúttal kilátásba helyezi a parlamenti egyeztetés megkezdését, amelynek nyomán az EP kezdeményezheti a Bizottságnál az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti, a jogsértő tagállammal szembeni konkrét szankciókkal járó procedúra elindítását. Az EP-határozat az uniós intézményekkel való kormányzati együttműködés hiányára, az igazságszolgáltatás átalakítása során elkövetett jogsértésekre helyezi a hangsúlyt, miközben élesen bírálja a jelenlegi lengyel rezsimet a jogrend átalakítása keretében az elmúlt két évben az ellenzék, a kisebbségek, a nők, a civil szervezetek, a menekültek jogait szűkítő intézkedések miatt is.

Szanyi Tibor MSZP-s európai képviselő az EP állásfoglalása és a vita hangulata alapján óvatos optimizmusának adott hangot, hangsúlyozva a kérdés szoros összefüggését a jogállamiság súlyos magyarországi helyzetével: „Immár sokadszor foglalkozunk az EP-ben érdemi eredmény nélkül az európai értékek bomlasztásával és a jogállamiság szisztematikus lebontásával Lengyelországban – valamint, nem mellesleg, Magyarországon. Végre azonban az EU politikai csúcsain is megérni látszik a felismerés, hogy ideje véget vetni közös politikai frusztrációnknak és végig kell vinni a legszigorúbb politikai-jogi eljárást a jogsértő tagállamokkal szemben, az Unió demokratikus egységének helyreállítása érdekében.”

Szanyi Tibor a vita kapcsán – mintegy utólagos tanulságként - felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy korábban az uniós intézményeknek ugyanilyen határozottsággal kellett volna eljárni az európai normák és a demokratikus jogállam rombolását a lengyel kormányéhoz hasonló, vagy még gátlástalanabb módszerekkel, de már jóval korábban elkezdő Orbán-rezsimmel szemben. „Ennek elmaradása a soraiban a szélsőséges, EU-ellenes Fideszt még mindig megtűrő, Orbánt rendre elvtelenül mentegető Európai Néppárt felelőssége. Különben talán a lengyel szélsőjobb sem kapott volna vérszemet, ezért most az EU-ban legalább azt el kell érnünk, hogy Orbán és Kaczinsky következmények nélküli politikai ámokfutása ne lebeghessen csábító példaként a jövő potenciális európai despotái előtt” – fejtette ki a magyar szocialista képviselő.  Egyúttal emlékeztetett rá, hogy a lengyel és a magyar jogállamiság ügyét az is összekapcsolja, hogy a két kormány cinikusan előre jelezte: a hosszadalmas uniós egyeztetés végén, az Európai Tanácsban kölcsönös vétójukkal úgyis megmentenék egymást az esetleges közösségi szankcióktól. „Több képviselőtársammal együtt azt javaslom a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ne tegyék meg nekik ezt a szívességet és az uniós intézmények a két eljárást eleve egyesítve folytassák le” – tette hozzá Szanyi Tibor.