A Magyar Hősök Emlékünnepe

Május utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén azok előtt tisztelgünk, akik Magyarország történelmének legnehezebb pillanataiban küzdöttek hazánk függetlenségéért, szabadságáért. Ezért nemcsak kegyelettel, hanem büszkeséggel emlékezzünk hőseinkre!

Sokszor hajlamosak vagyunk úgy tekinteni saját történelmünkre, mint kudarcok és vereségek hosszú sorára. Ne tegyük, mert a fényes győzelmek is történelmünk részei. Például a nándorfehérvári, a pákozdi vagy az isaszegi győzelem a magyar hadtörténet jeles pillanatai.
 
Sok esetben pedig a történelem igazolta vissza, hogy volt értelme a küzdelemnek, a hősök önfeláldozásának. Hiába bukott el az 1848-49-es szabadságharc, mégis utat nyitott a modern, polgárosult Magyarország megszületésének. Hiába verték le az oroszok az ’56-os forradalmat, eszméi és céljai mégis megvalósultak a 1989-es rendszerváltással.
 
Arról se feledkezzünk meg, hogy e küzdelmek sok esetben az egyéni szabadságjogokért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért folytak. Így volt ez különösen az 1848-as és az 1956-os forradalmak idején.
 
A mi kötelességünk megvédeni ezeket az értékeket, hogy egy szabad, gyarapodó országot hagyhassunk gyerekeinkre, unokáinkra.
 
Ez a XXI. században is óriási kihívás. Tudatában kell lennünk, hogy veszélyes világban élünk. A gazdasági problémák és társadalmi feszültségek ellenére az Európai Unió és benne hazánk ma még a stabilitás szigetének tekinthető. Azonban bármerre nézünk, az utóbbi időben tágabb régiónk biztonsági környezete is drámaian átalakult. Az Ukrajnát sújtó súlyos konfliktus, az Iszlám Állam felemelkedése, Szíria és Líbia teljes káoszba süllyedése csupán csak a leglátványosabb jele az egyre romló biztonsági helyzetnek. Az egyre veszélyesebbé váló világunkban különösen nagy érték, hogy Magyarország ma elismert tagja a világ legerősebb katonai szervezetének, a NATO-nak, és európai uniós tagállamként a világ egyik legnagyobb politikai és gazdasági közösségébe tartozik.
 
Azonban a szövetségi rendszer is csak annyira erős, amennyire annak tagjai. Magyarország polgárainak biztonsága érdekében nélkülözhetetlen a XXI. század fenyegetéseire reagálni képes, modern haderő.
 
Ehhez pedig nemcsak a múlt hőseinek, hanem a Magyar Honvédség jelenleg szolgálatot teljesítő katonáinak megbecsülése is szükséges. Hiszen ők azok, akik a rendvédelmi szervek állományával és önkéntesek ezreivel vállvetve életeket mentettek a természeti és ipari katasztrófák idején, és ők azok, akik más nemzetek katonáival együttműködve jelen pillanatban is a világ veszélyes válságövezeteiben teljesítenek szolgálatot a béke és biztonság fenntartása érdekében. Nekik köszönhető, hogy az egyre romló körülmények ellenére a Magyar Honvédség megőrizte működőképességét.
 
Ezért indokolt, hogy valóban meginduljon a katonák illetményének rendezése, és a Magyar Honvédség megrekedt modernizációja egy ütőképes, XXI. századi haderő megteremtése érdekében!
 
Magyarország szabadságát, függetlenségét az elmúlt évszázadok hősei vívták ki, aminek megőrzése, valamint a következő nemzedékek számára a békés, boldog élet feltételeinek garantálása ma a mi közös felelősségünk!
 
Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes
 
Demeter Márta,
országgyűlési képviselő