2012. január 18. 18:04

A magyar kormány politikája szembe megy az európai értékekkel

A magyar alkotmány és a sarkalatos törvények az európai uniós értékekkel ellentétes célt követnek: aláássák a társadalmi konfliktusok békés megoldását garantáló intézmények függetlenségét - mondta a magyarországi helyzetről szóló vitában elhangzott felszólalásában Göncz Kinga. A szocialista EP-képviselő kiemelte: Orbán Viktornak nem kell megvédenie Magyarországot, mert a bírálatok nem a magyar embereknek, hanem a kormánynak szólnak.

"Örülök, hogy eljött az Európai Parlamentbe miniszterelnök úr, mert Európa a párbeszédről szól, és látogatása lehetőséget ad a dialógusra. Annak ellenére így van ez, hogy Ön azt nyilatkozta: az erő és nem az érvek előtt hajol meg. Remélem, hogy az érvek is fontosak az Ön számára" - kezdte felszólalását Göncz Kinga, a magyar miniszterelnöknek címezve a szavait.

A képviselő rámutatott, Orbán Viktor magyarországi nyilatkozatai ellentmondóak: vagy azt hangsúlyozza, hogy csak apró technikai változtatásokra van szükség a bírált jogszabályokban, vagy azt, hogy azért kell személyesen jelen lennie, hogy a baloldal hazugságaival szemben védje meg Magyarországot. "Magyarországot nem kell megvédenie, mert a kritikák nem a magyar embereknek, Magyarországnak szólnak, hanem Önnek, az Ön politikájának. Annak a politikának, amely elidegeníti a partnereinket, elszigeteli az országot, rontja Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeit.  Ez a bizalmatlanság növeli az adósságaink felárát, rontja a forintot" - hangsúlyozta Göncz Kinga.

"Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz, nem az ereje előtt hajolt meg. Demokráciát akart, társadalmi békét, kiegyensúlyozott kereteket a sokszínűségéhez, a természetes módon létező konfliktusok békés megoldásához, a társadalmi összetartozáshoz. Az alaptörvény és a többi jogszabály éppen ezzel ellentétes célt követ: aláássa a társadalmi konfliktusok békés megoldását garantáló intézmények függetlenségét. Ezért nem apró hiba, hanem a demokrácia elleni merénylet az adatvédelmi ombudsman hivatalának idő előtti felszámolása, a legfelsőbb bíróság független és kritikus elnökének eltávolítása, az alkotmánybíróság kompetenciáinak beszűkítése, a szegények, megbélyegzése, a társadalmi párbeszéd fórumainak felszámolása, a közmédia kormányzati túlsúlya.

Lehet, hogy a parlamentben Önnek kétharmados többsége van, de ma Magyarországon a megkérdezettek 84 százaléka azt mondja, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

A mai vita a magyar közmédia függetlenségének a próbája is: kiegyensúlyozottan tudósít-e az itteni vitáról. Felkérem az Európai Parlament Média Szolgálatát, hogy ellenőrizze: a mai vita hogyan jelenik meg a magyar közmédiában, és vesse azt össze a nemzetközi média-visszhanggal" - fejezte be felszólalását Göncz Kinga.