mszp.hu
2020. november 22. 11:57

A Magyar Közoktatás Napjára

A Magyar Közoktatás Napjára
1777 augusztusában lépett életbe a Ratio Educationis, amely rendeletileg egységesen szabályozta és modernizálta a magyar közoktatást, egyben kivette azt a katolikus egyház felügyeletéből.

Tankötelezettséget írtak elő a 6-12 éveseknek és növelték az iskolák, tanárok számát is. Az ezt követő módosítás 1804-ben talán legfontosabb eleme az volt, hogy lefektették a polgári iskolák alapjait, és nemzetiségi, valamint vallási türelmet hirdettek az oktatásban. A fejlődés sorában nem feledkezhetünk meg Eötvös József kiegyezést követő tevékenységéről: megkezdődött a magyar közoktatás valódi modernizációja! A magyar népoktatástörténet kiemelkedő jelentőséggel bíró jogdokumentuma az Eötvös nevéhez fűződő 1868. évi XXXVIII. törvénycikk.

2020. november 22-én, amikor megtartjuk a jeles napok sorában a magyar közoktatás napját - és amely nap egyben Ady Endre születésnapja is -, nem sok ünnepelni valót hagyott az Orbán-kormány a pedagógusoknak. Az oktatás szekerét - mindannyiunk jobb jövőjének zálogát - nem előre, hanem hátra, lassan a XVIII. és a XIX. század minden haladó gondolatát visszaszorítva tolják az egyre mélyebb kátyúba!

Pedig a Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének elősegítése céljából kezdeményezte, hogy november 22-e legyen a magyar közoktatás napja. Most ugyanez a szakszervezet ezen a napon a jogaiért áll ki, abban a reményben, hogy - saját érdekében - végre a társadalom is felébred, magára talál, és megakadályozza a jövő nemzedék további elbutítását, fellép az engedelmes, gondolkozni, alkotni képtelen alattvaló képzés 10 éve tartó tendenciái ellen. Kiáll azért, hogy a koronavírus-járvány idején végre garantálják a biztonságos oktatás feltételeit, biztosítsák a digitális oktatáshoz szükséges segédanyagokat, kezdjék el a rendszeres iskolai szűréseket, ne a járvány idején akarják bevezetni az - amúgy is silányra sikeredett - NAT-ot, és fizessék ki végre a hátrányos helyzetű településeken dolgozó pedagógusoknak beígért 500.000 forintot.

1777 óta természetesen sokat változott a világ, és egyben az oktatáspolitika is. Voltak sikeres és kevésbé sikeres oktatási reformok. Minden változás egyik alapja a közösségben való gondolkodás saját jövőnkről. Közösségként gondoskodni pedig azt is jelenti: emelni kell az oktatás színvonalát, növelni a közoktatás eredményességét, és nem utolsó sorban meg kell becsülni azokat, akik gyermekeinket a XXI. század elvárásainak megfelelő módon és színvonalon akarják tanítani.

A Magyar Szocialista Párt ezért szolidaritását, egyetértését és együttérzését fejezi ki, és egyben köszönti a közoktatásban dolgozókat ezen a jeles napon is!

MSZP