A magyar nép történelmi választás előtt

Az Európai Bizottság elnökének szokásos éves beszámolójánál jóval nagyobb horderejű, a megújuló, dinamikus európai integráció vízióját előrevetítő beszédet mondott „az Unió helyzetéről” Jean-Claude Juncker az Európai Parlament mai, strasbourgi plenáris ülésén. Az ezt követő parlamenti vitához Szanyi Tibor szocialista képviselő írásos hozzászólásban járult hozzá, amelyben hangsúlyozta: Úgy tűnik, Európa felelős vezetőiben végre megérik a felismerés, hogy új szakaszhoz érkeztünk: itt az ideje, hogy az európai integráció meghaladja az elmúlt évek gazdasági, pénzügyi és menekültválságok, s a „Brexit” mellett a dezintegrációt erősítő egyéb fejlemények fémjelezte bénultság időszakát. Ezért örültem annak, hogy a Bizottság elnöke olyan kezdeményezéseket vetített előre a testület mandátumából hátra lévő másfél évre, amelyek több, Magyarország jövőjét is meghatározó területen alkalmasak lehetnek az Unió dinamizálására, hatékonyabb, demokratikusabb és átláthatóbb működtetésére.

A magyar EP-képviselő az EU előtt álló sürgető feladatok közül kiemelte Európa nemzetközi versenyképességének erősítését, a tagállamok belső és külső biztonságának egyeztetett és ezáltal hatásosabb védelmét, egy új, működőképes és humánus közös migrációs politika kialakítását, a megnövekedett közösségi feladatok finanszírozását biztosító uniós költségvetési reformot, s nem utolsósorban végre érdemi előrelépést a szociális jogok és esélyek európai szintű kiegyenlítésében. Szanyi Tibor egyetértett Juncker figyelmeztetésével, hogy mindezek megvalósítása megköveteli, hogy az Európai Unió ismét valódi, szolidáris érdek- és érték-közösségként működjön, ugyanakkor rámutatott:

Az utóbbi években néhány tagállam - legelsőként és legdurvább formájában az Orbán-kormány - részéről tapasztalt önző, nacionalista politikára, az európai szolidaritás elvének és gyakorlatának háttérbe szorulására véleményem szerint nem két- vagy többsebességes integrációs sémákban kell keresni a választ, hanem a közösségi érdeket megjelenítő együttes döntéseinkért való közös és teljes felelősségvállalással. Úgy tűnik, éppen a felelőtlen és cinikus orbáni „pávatánc” kezdi ráébreszteni a felelős európai vezetőket, hogy az integráció és az európai polgárok jövője alkalmasint a demokratikus uniós normák és a szolidaritás kikényszerítését is megkövetelheti.

A magyar politikus értékelése szerint az EP-vita hangulata is azt tükrözi, hogy a Bizottság és a Parlament megelégelte a tagállami kormányok, vagyis az Európai Tanács szintjén rendre megnyilvánuló szolidaritás-, politikai akarat- és cselekvés-hiányt, gyakran akadékoskodást. Az európai törvényhozók, élükön a szocialistákkal erre válaszul a lakosság közvetlen érdekeit előtérbe helyező, újszerű és előremutató kezdeményezéseket várnak, amelyhez a jelek szerint partnerre találnak az Európai Bizottságnál.

Az integráció Juncker által felvázolt „újraindítása” itt és most valódi történelmi választás elé állítja a magyar népet is: A jövőben vagy részesei, alakítói és kedvezményezettei leszünk egy sikeresebb és igazságosabb Uniónak, vagy Orbánék hatalmi céljai szolgálatában elutasítjuk és megtagadjuk szövetségeseink szolidaritását, lemaradunk a globális gazdasági versenyben, elesünk a Szociális Európa nyújtotta egyenlő esélyektől és létbiztonságtól - figyelmeztetett Szanyi Tibor.