2011. március 26. 12:27

A Magyar Szocialista Párt Országos Választmányának állásfoglalása Magyarország új alaptörvényéről

 1. A Választmány egyetért azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója nem vesz részt az egypárti, neohorthysta alkotmány parlamenti vitájában, és nem legitimálja a Fidesznek az alkotmányozást eszközként használó puccsát.
   
 2. Úgy értékeli, hogy az alkotmányozás eljárása, az új alaptörvény, valamint az alkotmányozás mögött húzódó elvek és hatalmi szempontok ellentétesek a magyar alkotmányos és demokratikus hagyományokkal. A dokumentum nem alkalmas arra, hogy az ország polgárai nagy többségének értékrendjét kifejező és megtestesítő alkotmány, "mindenki alkotmánya" legyen. Ez egy pártalkotmány, ami ugyan jogilag legitim, de politikai és társadalmi szempontból illegitim lesz.
   
 3. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az alaptörvény tervezete:

  - szemléletében a múltba fordul, történelmet hamisít, - kiír 60 évet a magyar történelemből- a Horthy-korszakot idealizálja és azt teljes mértékben vállalja. A köztársasági eszmét és Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó értékrendet elutasítja és ideológiájának támogatását mindenkitől megköveteli,- lerombolja a köztársaságnak a fékek és ellensúlyok rendszerére épülő alkotmányos berendezkedését,

  - a hatalom totális kiépítését és megőrzését szolgáló eszközök és intézmények rögzítésére szolgál,

  - az egyéni felelősséget túlhangsúlyozó, az állam felelősségét pedig szűkítő szabályozással kizárja az igazságos elosztás és a szociális egyensúly megvalósítását. Bebetonozza a Fidesz igazságtalan adórendszerét és a nyugdíjrendszer biztonsága ellen elkövetett lépéseit. Öregség esetén nem garantálja a megélhetéshez szükséges támogatást, szakít a társadalombiztosításon alapuló szociális biztonsági rendszerrel

  - megrendíti a jogbiztonságot, korlátozza az egyéni szabadságot, csorbítja az alapvető jogok érvényesülésének garanciáit, valamint védelmének tartalmi és intézményi lehetőségeit.
   
 4. Üdvözli, hogy a szocialista frakció - azzal egyidejűleg, hogy nem vesz részt az alkotmányos jogfosztásban - az ország tényleges problémáival foglalkozó részországgyűléseket tart, és az ezeken megfogalmazott javaslataival világos alternatívát mutat az egypárti érdeket szolgáló hatalommal szemben.