mszp.hu | Belföld | Tudomány
2020. november 03. 09:54

A Magyar Tudomány Ünnepére

A Magyar Tudomány Ünnepére
A Magyar Tudósok Világtalálkozóján 1996-ban született döntés arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.

A Magyar Tudomány Ünnepe azóta is a tudományos gondolkodás, valamint az új kutatási eredmények megismertetésének legnagyobb és legrangosabb hazai fóruma.

Előzménye, hogy 195 évvel ezelőtt, 1825-ben a pozsonyi országgyűlés Széchenyi István gróf kezdeményezésére döntött a Magyar Tudós Társaság – a későbbi Magyar Tudományos Akadémia - megalapításáról. A gróf ezen a napon egész évi jövedelmét felajánlotta, mondván: „Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok, és ha fennáll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő magyar honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá!” (Széchenyi nyilatkozata az 1825-ös országgyűlésen) Kezdeményezéséhez a magyar főrendek jónéhány tagja csatlakozott, megalapozva ezzel a mai Akadémia biztonságos anyagi bázisát.

A tudomány ünnepe ebben az évben is fontos eseménye a mai tudós társadalomnak. Fontos, és fájdalmas eseménye, mert a kormány az ünnep előestéjén sem maradt adós egy olyan „ajándékkal”, amelyet a tudósok túlnyomó többsége elutasít!

Palkovics László minisztériuma ismét bebizonyította, hogy van még mit elvenni a tudomány művelőitől: az akadémiai kutatóintézetek leválasztása után most a közalkalmazotti státuszt is elveszik a magyar tudósoktól, anélkül, hogy erről velük egyeztettek volna! Sőt! A benyújtott törvénytervezet csak a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről szól, de semmilyen garanciát nem tartalmaz, és nem rendelkezik a kutatói életpályák biztosításáról sem. A kutatók joggal tartanak attól, hogy a közalkalmazotti státusz megszüntetése és az ismeretlen értékelési rendszer alapot adhat a „gyengének és kormánykritikusnak” tekintett kutatók egyszerűbb eltávolítására.

Különösen felháborító és botrányos, hogy a kormány a törvénymódosítás benyújtására a járványhelyzetet használja fel, tudván, hogy a korlátozó intézkedések jelentősen leszűkítik a tiltakozások körét.

A Magyar Szocialista Párt – miközben tisztelettel és köszönettel köszönti a tudós társadalmat – azt üzeni ezekben az ünnepi pillanatokban is az Orbán-kormánynak: el a kezekkel végre a tudománytól! Valódi elismerést és megbecsülést a tudomány művelőinek! Be kell végre fejezni azt a rombolást, azokat a káros, és az ország előbbre jutását gátló folyamatokat, amelyek az elmúlt 10 év kormányzati intézkedéseit jellemzik az oktatás, a kultúra, és a tudomány területén.

 

Kunhalmi Ágnes,
az MSZP társelnöke, a Kulturális bizottság alelnöke

Hiller István,
az Országgyűlés alelnöke