mszp.hu | Belföld | Szolnok
2015. június 26. 15:46

A megye közbiztonsága és munkaerő-piaci helyzete

A megye közbiztonsági helyzete:  

- A megyei rendőr-főkapitányság beszámolójából látszik, hogy a rendőrök lelkiismeretesen, nagyon komoly szakmai munkát végeznek. Ezért köszönet jár nekik, csakúgy, mint valamennyi közreműködő szervezetnek (közülük is kiemelten a polgárőrségnek és a települési önkormányzatoknak)  
- Több területen mutatnak javulást statisztikák, de a helyzet még mindig messze nem megfelelő, ld. beszámoló első oldala: "megyénk mutatja a legmagasabb bűncselekményi fertőzöttségi értéket (Budapesten kívül)"

- Éppen ezért aggasztó, hogy a rendőrség a jövő évi költségvetés nagy vesztese. A dologi kiadások 10%-kal csökkenek. A kormánnyal általában lojális Állami Számvevőszék is nagyon komoly kockázatokat lát a rendőrség mindennapi működését fedező dologi kiadások csökkentésében. Ennek egészen biztosan komoly negatív következményei lesznek megyénkben is.

- Főkapitány Úr kérdésemre válaszolva elmondta, hogy a „Magyarország lakosságának szubjektív biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítása” című, a Belügyminisztérium által tavaly végrehajtott program rendkívül nagy mértékben segítette a rendőrök közterületi jelenlétének növelését. Erre az idén eredetileg 1,7 milliárd forintot tervezett a kormány, de a jövő évi költségvetésben ez végül nem jelent meg. Magyarán a közterületi jelenlét erősítésére egy fillér sem jut. Mindeközben "megyénk mutatja a legmagasabb bűncselekményi fertőzöttségi értéket"  

- Üdvözöltük, hogy a rendőrség a bűnüldözésen túl a prevenciós tevékenységekre is jelentős figyelmet fordít. Különösen fontos a kábítószer-prevenciós tevékenység, mert ezen a téren nagy látencia, csak a jéghegy csúcsát látjuk a hivatalos adatokból. Pedig a   kábítószerek jelenléte komoly probléma az iskolákban, jelen van a mindennapokban a fiatal korosztályokban. Ezért kell erősíteni a drogprevenciós tevékenységet, hogy a jövőbeni, potenciális fogyasztókat távol tartsuk a kábítószerek világától.

Ezért szorgalmazzuk, hogy a fő célkitűzések közt szerepeljen a kábítószer-bűnözés elleni még hatékonyabb fellépés.

A megye munkaerő-piaci helyzetéről szóló beszámoló

- A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya által készített tájékoztatóban a foglalkoztatás növekedéséről olvashatunk, azonban ennek szerkezete még messze nem egészséges. Döntően ugyanis a közfoglalkoztatás - korábbiaktól nagyobb - volumene javít az adatokon. Ez azonban nem oldja meg hosszú távon a foglalkoztatási problémákat a megyében.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti megoldás helyett az egyik fő foglalkoztatási forma lesz megyénkben. A bejelentett új munkahelyek 80%-a a közfoglalkoztatásban történt. Valójában nincs belőle továbblépés, és csak megalázóan kevés pénzt keresnek a közfoglalkoztatottak.

Nagyobb mértékben kellene a munkaerő-piaci szolgáltatásokra (személyre szabott tanácsadások, képzések, mentori programok és egyéb szolgáltatások) figyelni, feltárni az egyének hiányosságait és segíteni őket ezek leküzdésében, valamint a munka világára való felkészítésben. fontosnak tartjuk, hogy az ezt segítő forrásokért (hazai és/vagy uniós) lobbizzanak a megyei politikusok.

Valódi, hosszú távú megoldás persze a versenyszférában végrehajtott beruházások tartós növekedése és a munkaerő-piaci követelményekhez illeszkedő oktatás-képzés erősítése lenne.
 
- Rendkívül alacsonyak megyénkben a bérek, a megyei bruttó átlagkereset az országos átlagnak is csak kb. 75%-a. Ráadásul ez a szám is nagy különbségeket fed el, elrejti pl. azt, hogy sokan minimálbéren vagy annak környékén keresnek. Ez pedig alatta van még a létminimumnak is. Különösen fájó, hogy a bérek a humán-egészségügy, szociális ellátás területén a legalacsonyabbak, ezek alig haladják meg a létminimumot, ami elfogadhatatlan. Pedig ők foglalkoznak a legkiszolgáltatottabb emberekkel, és elvárás irányukba a magas szintű szakmai munkavégzés és az ellátottak iránti humánus, empatikus magatartás.  

- A közfoglalkoztatás perspektívája és alacsony bérek nem ösztönöznek helyben maradásra, főleg a képzett fiatalok esetében.

- Munkavédelem: ezzel eddig nem foglalkozott a Megyei Közgyűlés, ez nem is a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának hatáskörébe tartozik. DE:

- a vizsgált cégek 80%-a (tavaly 90%-a) bukik el rendszeresen a munkavédelmi ellenőrzéseken
    - sok a kirívóan súlyos, az életet és egészséget veszélyeztető mulasztás
    - a kormány megszüntette előbb az országos munkavédelmi és munkaügyi felügyeletet (OMMF), és 108 főt elbocsátott, majd a helyére állított Nemzeti Munkaügyi Hivatalt is felszámolta. Jelenleg az NGM egyik főosztálya foglalkozik a területtel. Ennek következtében sokkal kevesebb az ellenőrzés, ezzel arányosan lazul a fegyelem a cégeknél.

Ezért javasoltuk, hogy a munkaerő-piaci helyzet évenkénti értékelésekor kérjünk tájékoztatást az NGM-től a megyénket érintő adatokról. Ezek alapján tudunk mi is javaslatokat, észrevételeket tenni a jövőre nézve. (Megjegyzés: ezt a javaslatot Megyei Közgyűlés elnöke elfogadta, és intézkedésre kérte a megyei főjegyzőt)

dr. Jernei Zoltán
megyei képviselő
MSZP