A menedékjogi törvénymódosítás a kormány alkalmatlanságának bizonyítéka

A menedékjogi törvénymódosítás a kormány alkalmatlanságának bizonyítéka
A legújabb menedékjogi törvénymódosító javaslat újabb bizonyítéka a kormány alkalmatlanságának. Az egyoldalas javaslat világossá teszi, hogy tavaly szeptemberében gyakorlatilag működésképtelen szabályokat alkottak a tranzitzónákban lefolytatott eljárásokra. A javaslat semmilyen új eszközt nem biztosít a határok hatékonyabb védelméhez, a kormány csupán a hatályos törvény legkirívóbb hibáit próbálja korrigálni.

Az MSZP álláspontja változatlan: az idegenrendészeti és menekültügyi szabályozásnak egyszerre kell garantálnia a magyar emberek biztonságát és a menedékjogi kérelmek tisztességes elbírálását. A jelenlegi szabályozás egyik követelménynek sem tesz eleget, ezért annak farigcsálása helyett egy hatékony, de tisztességes elbánást biztosító eljárásrend megalkotása lenne indokolt.

MSZP