2011. november 28. 15:26

A Moody’s leminősítése a kormányt is minősíti

A meghívó egy önkormányzatok érdekében történő törvénymódosításra hívta a sajtó képviselőit, amely a királyszentistvániak javaslatára fogalmazódott meg, de felelős politikus nem kerülheti meg azt a tényt, hogy a Moody’s hitelminősítő intézet a bóvli, a befektetésre nem ajánlott  kategóriába sorolta Magyarországot.

A jövő évi adótörvényekben a jobboldali kormány az ellenzék és a társadalom többsége véleményének figyelmen kívül hagyásával egyre nehezebb helyzetbe hozza a kiskeresetűeket. A fideszes többség ahelyett, hogy enyhítene a magyar kis és középvállalkozások terhén, növeli azt. A jövő évi adóbevalláshoz már nem söralátét kell, hanem lassan asztalterítő.

Nemcsak nemzetközi hatások okozzák azt a tényt, hogy csillagászati magasságokba szökött a benzin ára, hogy elképesztő mértékben romlott a forint árfolyama. Mindezek olyan mértékben megnövelik a családok, a magyar emberek, a kis- és közepes vállalkozások terheit, hogy az szinte elviselhetetlen. Jövőre 30%-ról 37%-ra emelkedik az EVA, 25%-ról 27%-ra nő az ÁFA, ami begyűrűzik szinte minden termék árába. Bevezetésre kerül a baleseti adó és a nyugdíjjárulékot is adóvá alakítják át.

Miközben a 16%-os egykulcsos jövedelemadó továbbra is fönnmarad, a kormány a csökkenő bérek pótlásának felelősségét a munkáltatókra hárítja. Kommunikációra persze van pénz, van stadionok építésére több milliárd Ft, ellenben kevesebb pénz jut egészségügyre, oktatásra vagy éppen a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megsegítésére.

A visszamenőleges törvénykezés, az energia-, a távközlési szektorra, a kereskedelemre és a bankokra kivetett különadó, valamint az, hogy a kormány hozzányúlt a magán megtakarításokhoz is, hozzájárult ahhoz, hogy a Moody’s befektetésre alkalmatlannak ítélte Magyarországot.

Nem ajánlja, hogy befektessenek egy olyan országban, ahol irreális és kiszámíthatatlan a gazdaságpolitika, ahol a kormányzó erők a kétharmados többségüket arra használják fel, hogy a Fidesz politikai teljhatalmát hosszú távon biztosítani képes erőtér jöjjön létre.

Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy térjen vissza a demokratikus alapokon nyugvó kormányzáshoz, vegye figyelembe az ellenzék, a civil szervezetek, az érdekképviseletek véleményét. Felszólítjuk, hogy  hívjon össze haladéktalanul  nemzeti gazdasági kerekasztalt, amelynek résztvevői a parlamenti pártokon kívül az érdekvédők szervezetei, a civil szervezetek, és Magyarország jelentős gazdasági szakemberei.

Kiutat kell találni abból a válságból, amelyet kétségtelenül jelentős részben - a gazdaság törvényszerűségeivel messzemenően szembemenő és az emberek érdekeit figyelmen kívül hagyó gazdaságpolitikájával - a kormány okozott.

Az országgyűlési képviselő feladata az is, hogy felkaroljon minden olyan kezdeményezést, amellyel segítséget tud nyújtani a helyben felmerülő problémák megoldására.

Királyszentistván területén a lakosság tiltakozik az ellen, hogy a játszótértől és a kultúrparktól mindössze hetven méteres távolságra egy hamvasztót építsen egy vállalkozás. A község felnőtt lakóinak 90 %-a aláírásgyűjtő íveken is kifejezte tiltakozását, de forgalomlassító akciókkal, különféle tüntetésekkel is tiltakoztak. Már több illetékes szervhez, több minisztériumhoz, országgyűlési képviselőhöz is fordultak, de nem kaptak választ.
 
Kőszegi Ilona polgármester asszony levelében fordult hozzám ebben az ügyben, és arra kért, hogy a hiányzó szabályozást törvénymódosítással korrigáljuk, úgy hogy a jövőben ne lehessen az önkormányzat engedélye nélkül hamvasztót építeni játszótér vagy éppen kultúrpark közelében. Ezt a törvénymódosítást elkészítettem, sürgősséggel benyújtottuk november 22-én az országgyűlésnek, mert szeretnénk, ha 2012. január 1-től életbe lépne. A sürgősségi kezdeményezéshez több mint 50 országgyűlési képviselő támogató aláírása kellett. A kezdeményezést aláírták más ellenzéki frakciók is. Megkerestem Szedlák Attila és Navracsics Tibort képviselő urakat is, akiktől azt kértem támogassák ezt a törvényjavaslatot. Mindketten támogatásukról biztosítottak, tehát bízom abban, hogy rövidesen a parlament elé kerül az a módosítás, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 37-es §-át módosítja olyan módon, hogy hamvasztó üzemi építményt létesíteni a településrendezési tervnek megfelelően az illetékes települési, a fővárosban természetesen kerületi önkormányzat hozzájárulásával és engedélyezett telephellyel lehet. A javaslatnak része az is, hogy hamvasztó üzemi építmény nem létesíthető óvoda, bölcsőde, iskola, játszótér, valamint kultúr- és szabadidő park valamint lakóingatlan 1000 méteres körzetében.

Remélem lesz akadálya annak, hogy a parlament nagy többséggel elfogadja a jogszabály-módosítást.